Marcel Oostenenk | senior adviseur/handhaver Milieu

“Als we integraler werken, kunnen we onze klanten breder van dienst zijn.”

De trein reed al en ik ben er maar gewoon op gesprongen. Ik ben nou eenmaal nieuwsgierig en wilde zien waar de reis me zou brengen. Die rijdende trein is OddV-projectgroep Omgevingswet, onze bestemming is de invoering van de Omgevingswet en we hopen 1 januari 2021 veilig aan te komen.

In de projectgroep vertegenwoordig ik het team Toezicht & Handhaving. Binnen ons team vragen we ons allemaal af: wat verandert er met de komst van de Omgevingswet in m’n werk? Moeten we straks anders omgaan met ondernemers en burgers, en zo ja, hoe dan? Wat zijn de gevolgen voor ons vak? Eigenlijk ben ik voor mijn team een soort filter. Het residu is relevante informatie voor ons vakgebied en ons werk. Daarmee kunnen we op de nieuwe wet anticiperen.


Halen en brengen

Eerlijk is eerlijk, ik ben nog vrij onbekend met de Omgevingswet. Gelukkig tref ik in de projectgroep collega’s met ontzettend veel kennis. Ik kom dus, mede namens mijn mede-toezichthouders, vooral veel informatie halen. Tegelijk wil ik vanuit ons team en vakgebied ook graag brengen, meedenken en -ontwikkelen, zodat we straks met de hele OddV echt klaar zijn voor de komst van de wet. Dat in de projectgroep ook nog leuke mensen zitten, is mooi meegenomen.


Winst door integraler werken

Al is er dus nog veel te ontdekken en leren, één ding weet ik alvast zeker: de integrale benadering vanuit de Omgevingswet stelt ons in staat over de grenzen van ons vak heen te kijken. We moeten ook wel, want we zullen onderling meer moeten afstemmen. We zullen ook meer naar buiten treden, de boer op, naar burgers en ondernemers toe. Zo vormen we met elkaar het ‘frontoffice’ van de OddV. Ik zie vooral winst, want als we integraler werken kunnen we onze klanten breder van dienst zijn.


In Ruimte #2

Over dienstverlening gaat ook de snelserviceformule waarmee in het Valleilab is geëxperimenteerd. Ik vind het een inspirerend voorbeeld van klantgericht denken, helemaal in de geest van de Omgevingswet. Gelukkig ervaren onze klanten, zoals Architectenbureau Theo Verburg in Ede, die geest ook al.


Collega Ilonka vertelt in Het ogenblik van heel open over de verschuivingen en veranderingen die zij ervaart in haar werk. Doordat ze dicht aanschurkt tegen de gemeentelijke praktijk in Barneveld, kan zij haar ‘brugfunctie’ goed vervullen. In de gemeente Scherpenzeel ziet wethouder Tonnis van Dijk vooral een centrale rol weggelegd voor inwoners en bedrijven.


En dan is er nog de Taskforce Omgevingswet van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Zij behouden de helicopterview en bewaken de constructieve samenwerking. Een van de resultaten daarvan is de Omgevingswet-game. Ik heb er zin in om die straks te gaan spelen.