Fanatiek gamen over de Omgevingswet

Op 15 november organiseerde de gemeente Ede een inspiratiemiddag over de Omgevingswet met negen workshops. Jorrit ten Böhmer en Linda Scheuter verzorgden een try-out van de nieuwe Omgevingswet-game.

‘Leuke en inspirerende game. Je gaat al echt nadenken over de gevolgen van de Omgevingswet.’

Tarah Bolk, juridisch adviseur, OddV


Anders werken, denken en doen

De Omgevingswet vraagt om verandering van regels, om andere ICT en een andere manier van werken. Voor die regels en de ICT kun je nog wel een blauwdruk geven en een strakke planning organiseren. Dat kan natuurlijk niet voor een andere manier van werken. Hoe mensen in hun werk staan, dat kun je niet voorschrijven. Daarover moet je met elkaar in gesprek. En precies daartoe nodigt de Omgevingswet-game mensen uit.

Niet óf, maar wát

Tijdens de try-out vielen serieuze geldprijzen te winnen… Zodra dit de deelnemers ter ore kwam, werden ze heel fanatiek. Verdeeld over twee rondes deden ze alle twintig enthousiast en actief mee. Iedereen stond dan ook in de ‘meedenk-stand’. De gesprekken gingen niet langer over de vraag óf er iets moet veranderen, maar over wát er gaat veranderen. De sfeer was heel relaxed en de tijd vloog om.


In 2019 gaat heel OddV de game spelen.

‘Met speels gemak naar de Omgevingswet!’

Geerdien Krijnen, landschapsarchitect, afdeling RO, gemeente Ede


‘Het competitie-element houdt het interessant. Goede manier om met elkaar in gesprek te komen.’

Lieke Egbers, vergunningverlener milieu, OddV


Gamen om anders te denken en vooral te doen

De Omgevingswet-game simuleert via casussen onze praktijk en vooral de veranderingen die de nieuwe wet daarin teweegbrengt. Zo kunnen we ons alvast oefenen in anders denken en vooral anders doen en testen we gelijk wat daarvan de effecten kunnen zijn.

Uitdagen

Alle medewerkers van de zeven Gelderse omgevingsdiensten gaan de game spelen. Door dat in groepen te doen, kunnen we over de casussen direct van gedachten wisselen, elkaar inspireren en van elkaar leren. Gezien het competitieve karakter van de game kunnen we elkaar zeker ook uitdagen.

De Omgevingswet-game is ingedeeld in drie levels met in totaal vijf thema’s.


  • Level 1 gaat over bestuurlijke afwegingsruimte;
  • Level 2 speel je rond de thema’s klantgericht werken en participatie;
  • Level 3 brengt je naar integraal werken en ‘ja, mits’.


Alvast iets meer over Level 1: de Omgevingswet geeft (soms) meer afwegingsruimte aan lokale overheden. Gemeenten mogen bijvoorbeeld voor hun gebied maatwerkafspraken maken. Voor ons betekent dit dat we (nog meer) rekening moeten houden met verschillende afspraken en met eventuele bestuurlijke gevoeligheden. Hoe ziet dat er dan uit in onze praktijk en wat kunnen we doen om ons erop voor te bereiden?


Planning

In de eerste maand van het komende jaar starten we binnen OddV met Level 1. Level 2 spelen we vanaf februari en level 3 vanaf mei. Houd de Weekflits in de gaten voor meer informatie, zoals over aanmelding, data, tijden en locatie.

Masterclass voor meer kennis over de Omgevingswet

Werk je bij de gemeente Ede, meld je dan aan via de intranetpagina van Groe! op BinnensteBuiten


Werk je bij de OddV, meld je dan aan aan via groei@ede.nl