VERGUNNING- VERLENING

TOEZICHT

HANDHAVING

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Toezicht en handhaving blijft een belangrijke taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de naleving van de afspraken, regels en de van bedoeling wet goed verloopt. De Omgevingswet heeft een aanzienlijke impact op toezicht en handhaving. In onderstaande webinars bieden experts hulp bij het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving, met voorbeelden en praktische tips.

image
image
image
image
image
image

Dienstverlening en de gemeenteraad

In deze podcast wordt ingegaan op dienstverlening. Er wordt onder andere ingegaan op het proces van vergunningverlening. Onder de Omgevingswet gaat hier veel veranderen, de complexe vergunning moet in veel gevallen in acht weken worden afgehandeld.