Participatie

Toepasbare regels

Bruidsschat

Lees, leer en kijk mee! Hoe is participatie geregeld in de Omgevingswet? Hoe werkt dit in de praktijk? Hoe maak je begrijpelijke (toepasbare) regels en goede vragenbomen voor de vergunningcheck, het aanvraagformulier en maatregelen op maat? Leer meer over de basisbeginselen van toepasbare regels. Waar komen deze regels in het Omgevingsloket voor? Hoe zet je in de Omgevingsdienst juridische regels om naar toepasbare regels? De bruidsschat is een set regels die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de gemeenten en waterschappen. Wat betekent dit voor de Omgevingsdiensten?

image
image
image
image
image
image
image

Participatie en de Raad

In deze podcast komt het onderwerp participatie aan bod. Wat verstaan we nu eigenlijk onder participatie bij de Omgevingswet? Participatie wordt vaak in één adem genoemd met de Omgevingswet. Er wordt onder andere besproken bij welke instrumenten van de Omgevingswet participatie verplicht is en hoe dat er dan uit moet zien.