In deze webinars over wetgeving behandelen experts verschillende wetgevingsaspecten. Zoals de aanvullingssporen Natuur, Geluid, Grondeigendom en Bodem. En de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het webcollege Omgevingswet in vogelvlucht is een introductie op de Omgevingswet en bestaat uit drie blokken: introductie en doel, anders werken en het DSO.

Omgevingswet in vogelvlucht


Aanvullingsspoor geluid Omgevingswet

Bodem in de Omgevingswet (Aanvullingswet bodem)


De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet. Wat verandert er?

De Aanvullingswet grondeigendom (AWG)


Wet kwaliteitsborging voor het bouwen