Vijf vragen aan Aart De Kruijf

wethouder in de gemeente Barneveld

1.
Wat zijn de belangrijkste vraagstukken over ruimtelijke ordening in uw portefeuille
?

De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. En het einde is nog niet in zicht. We hebben de verwachting dat we de komende jaren groeien van ruim 58.000 inwoners nu naar zo’n 70.000 inwoners vanaf 2030. We bouwen met name in Barneveld (Veller, De Burgt en de nieuwe, aardgasloze, woonwijk Bloemendal) en Voorthuizen (Holzenbosch, Wikselaarse Eng). We zijn ren blijven de komende jaren dus volop aan het bouwen. Overigens realiseren we niet alleen nieuwe woonwijken; ook nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd om bedrijven in Barneveld te accommoderen. Barneveldse bedrijven die willen uitbreiden, maar ook bedrijven die bewust kiezen voor de gemeente Barneveld vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De stevige bouwopgaven gaan tegenwoordig hand-in-hand met de opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

2.
Wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren?

Met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet hebben wij al het nodige gedaan. We hebben als gemeente Barneveld op tijd een stuur- en projectgroep gevormd om de invoering van de wet voor te bereiden. We werden – net als alle andere gemeenten trouwens – keer op keer met een vertraging van de invoering van de wet geconfronteerd. We hebben dat in Barneveld praktisch opgelost; we zijn al gaan werken ‘in de geest’ van de nieuwe Omgevingswet. We hebben daar zelfs een beeldmerk – in de vorm van een ‘stempel’ – voor ontwikkeld. Op die manier konden we anderen laten zien dat we – zoals het stempel dat aangaf – ‘Omgevingswetproof’ waren.


Natuurlijk zijn we er nog niet. Als ik alleen al denk aan de ict-voorzieningen die (nog) moeten worden getroffen, dan zijn we er nog lang niet. Terwijl dat wel een belangrijke voorwaarde is om de invoering van de nieuwe wet soepel te laten verlopen.

3.
Wat levert de Omgevingswet uw organisatie op?

De wet moet het voor inwoners en bedrijven eenvoudiger (en goedkoper) maken om plannen te kunnen realiseren. Belangrijk uitgangspunt is dat er meer ontwikkelingsvrijheid is, maar dat van initiatiefnemers wordt verwacht dat ze zelf voor draagvlak in de omgeving zorgen. Ik hoop dat het straks in de praktijk ook echt zo gebeurt: dat ik minder tussen voor- en tegenstanders van een plan sta, maar echt zie gebeuren dat mensen met elkaar overleggen om dingen mogelijk te maken.

We gaan daarmee overigens op korte termijn experimenteren. We gaan een Omgevingsvisie maken voor het gebied Barneveld-Centrum. Samen met alle stakeholders die hierbij zijn betrokken. We hebben bewoners en ondernemers van het centrum gevraagd of ze willen meedenken en meepraten over de toekomst van het centrum.

4.
Wat zijn de grootste voordelen voor de inwoners en ondernemers van Barneveld?

Ik verwacht dat – als de Omgevingswet eenmaal is ingevoerd en iedereen met de nieuwe wet werkt – het eenvoudiger en goedkoper is om een plan te realiseren. We stellen samen de kaders vast, maar daarbinnen moet veel meer mogelijk zijn dan tot op dit moment. Daarvoor is het wel belangrijk dat er in de komende periode op een interactieve manier wordt meegedacht over het opstellen van Omgevingsvisies en dat iedereen zijn of haar zegje kan doen. Zo wordt het een visie van ons allemaal.

5.
Welk advies over de invoering van de Omgevingswet heeft u voor collegabestuurder?

Ik zou zeggen: als je al niet bent begonnen met het treffen van voorbereidingen, doe dat zo snel mogelijk. Ook al lijkt 2021 nog ver weg… het gaat allemaal sneller dan je denkt. En als je nu al bent voorbereid, valt de invoering straks mee. Al vermoed ik dat er dan nóg veel te regelen zal zijn. Maar dan is het voorbereidende werk alvast gedaan. Daarnaast is mijn advies: betrek niet alleen inwoners en ondernemers bij deze discussie, maar ook de gemeenteraad. Zijn rol verandert ook.