Let the game begin!

Deze week zijn we van start gegaan met het spelen van deel 1 van de Gelderse Omgevinswet Game met als thema bestuurlijke afwegingsruimte. We hebben de game samen met de collega’s van de OddV en onze partnergemeentes gespeeld waardoor een leuke dynamiek ontstond. Over de stellingen en casussen die aan bod komen in de game kun je echt inhoudelijk met elkaar praten. 


Verder is het interessant om te zien dat een aantal collega's aangeven nu al veel te werken vanuit een ja,mits-houding. Zij zullen niet zoveel veranderingen zien. Voor anderen zal het juist nog een hele uitdaging gaan worden. Van zwart-witte uniformiteit naar een kleurenpalet van maatwerk. ‘De game is een goede trigger om de transitie van het anders denken (van nee, tenzij naar ja, mits) in gang te zetten.’ 


Trainers oefenen level 2

Op 18 maart kwamen de trainers van de Game bijeen in het Akoesticum te Ede om level 1 van de Omgevingswet-game te evalueren en level 2 voor het eerst te bekijken.

Sommige diensten hebben level 1 al afgerond, anderen moeten nog starten. Zo bespraken de spelbegeleiders onder leiding van Annemiek Wesselo (ODR) in de eerste helft van de bijeenkomst welke inzichten ze verkregen tijdens het trainen van het eerste level. Welk advies geef je aan de collega’s die nog moeten starten? En wat ga je beslist anders doen tijdens level 2? Een nuttige discussie met handige tips als opbrengst.


In het tweede gedeelte van de ochtend loodst Dènes Jansen (ODRN) de groep door level 2 van de Game. Wederom staan er weer interessante casussen op ons te wachten met het thema Klantgericht werken en Participatie.


Wegwijzer advies van de RCE

Wie zijn rijksmonument wil opknappen of verbouwen heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt verleend door gemeenten en omgevingsdiensten. Zij kunnen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed inschakelen voor advies, maar dat levert nog wel eens vragen op: ‘Wanneer betrek ik de RCE bij een overleg of vraag ik een preadvies? En is dat eigenlijk verplicht?’. Antwoorden op dit soort vragen zijn nu snel op te zoeken in de nieuw ontwikkelde Wegwijzer advies omgevingsvergunning.

Werken in de geest van de Omgevingswet

“Let vooral op wat we niet hebben geregeld” is de boodschap van het ministerie als het gaat om de Omgevingswet die over anderhalf jaar in werking treedt. Het aantal regels vermindert en het is aan de samenleving om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij richt de wetgever zich op een duurzame samenleving en een circulaire economie.

De fysieke leefomgeving is dus niet langer vooral een zaak van de overheid maar van de samenleving als geheel. Daarvoor is bij vrijwel iedereen die iets met de leefomgeving te maken heeft een cultuurverandering nodig. 


Het boek: ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’ is hierbij een hulpmiddel en beschrijft welke veranderingen nodig zijn. Als je het doel van de Omgevingswet beter wilt doorgronden en benieuwd bent welke cultuurveranderingen nodig zijn dan is dit boek beslist een aanrader. Het boek is te bestellen via Bol.com of leen een exemplaar via OddV.