Linda Scheuter | juridisch adviseur

“Ik maak me niet druk…”

Een ‘grote wetgevingsoperatie’ zo wordt de Omgevingswet genoemd. En zo zie ik het ook letterlijk: als een wetgevingsoperatie waarbij het vooral een kunst wordt om de huidige regels samen te voegen en het de kunst is om het nog begrijpelijk te houden ook. Maar ik vraag me af hoeveel verandering het in de praktijk daadwerkelijk teweeg zal brengen.

De gedachte achter de Omgevingswet vind ik wel een goede, waarbij getracht wordt een verschuiving te bewerkstellingen van nee, tenzij naar ja, mits en waarbij meer moet worden gekeken naar het doel van de wet dan de letter van de wet. En wij zullen wellicht moeten wennen aan de meer integrale benadering waarbij we niet sec de regels toetsen, maar meer adviseren over hoe het wel kan of wat dan wel kan.


Mondigere burgers

Maar ik heb het idee dat die verschuiving al langzaam gaande is. Gemeenten zijn er immers al toe genoodzaakt door de marktwerking. We hebben tegenwoordig namelijk te maken met veel mondiger burgers, we zien de burger inmiddels als klant waaraan diensten worden verleend en de burgerparticipatie is bij veel gemeenten belangrijk. Dat is anders dan toen ik tien jaar geleden begon, omdat toen digitalisering en lean werken nog voorop stond waarbij de focus veel meer lag op de interne processen dan op de klant. Ik denk dat ‘de marktwerking‘ we al steeds meer in de geest van de Omgevingswet werken, zonder dat de Omgevingswet al gereed is. Maar dat zie je wel vaker gebeuren; dat het maken van wetten zo traag gaat dat ze worden ingehaald door de praktijk. Dus ik maak me niet zo druk over de komst van de Omgevingswet en verwacht niet zo veel verandering in de praktijk.


Nog even wennen

Er gaat pas echt wat voor onze organisatie veranderen als de gemeenten ook durven te dereguleren. Maar hoewel daar al veel over wordt gesproken, durven gemeenten veel regels nog niet echt los te laten. Een pilot zoals de flitsvergunningen kan ze daarbij misschien helpen; als iets puur administratief kan worden afgedaan met een vergunning, dan kan je net zo goed dereguleren en de vergunningsplicht afschaffen.


Ik zie het vooral als onze taak dat wij ervoor waken dat maatwerk geen willekeur wordt, en dat we het bestuur daarin zo goed mogelijk adviseren. Dat daarin een spanningsveld bestaat, is iets wat erg goed naar voren komt in de game die we deze maand allemaal zullen spelen. Voor dit spanningsveld hoeven we echter niet huiverig te zijn, dat vormt juist een leuke uitdaging en brengt ons dichterbij onze andere klant: de bestuurder.