WIE ZIJN WIJ

Iedereen heeft baat bij een schoon, veilig en gezond leefmilieu. Overheid, inwoners en bedrijven zijn dan ook aan elkaar verplicht hier goed voor te zorgen. Milieuregels waarborgen deze zorg. De Omgevingsdienst controleert of bedrijven en inwoners zich aan de (milieu)regels houden. Omgevingsdienst De Vallei (OddV) werkt in opdracht van vijf gemeenten en de provincie Gelderland. We zijn een gemandateerde dienst die inspeelt op de opgaven en behoeften van de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek, hier en nu. We werken efficiënt en in goede afstemming samen met onze opdrachtgevers en partners.

Ons Bestuur

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers.


Ons managementteam

De algemeen directeur van de OddV is Henk-Jan Baakman (links). Hij geeft dagelijks leiding aan de organisatie. Dat doet hij samen met het managementteam bestaande uit (vlnr):


Voor en door de medewerkers

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt alle OddV-medewerkers en denkt mee over het reilen en zeilen van de organisatie. Als OR-lid heb je de mogelijkheid hier direct invloed op uit te oefenen. Je werkt aan de versterking van de band tussen jou als medewerker en de organisatie, je leert hoe de organisatie wordt bestuurd en je ervaart waar het in de bedrijfsvoering om gaat.

Speerpunten

• duurzame inzetbaarheid

• gezond en veilig werken

• personele zaken

• organisatieontwikkelingen

• Gelders Stelsel

Van links naar rechts

Sjaak Polderman, Marianne de Lange (ambtelijk secretaris), Annet Bezemer (voorzitter), Wendy Zwierenberg (secretaris), Ruud Groot, Chiel Brus

Onze opdrachtgevers

Omgevingsdienst De Vallei is de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) van haar opdrachtgevers:

• gemeente Barneveld

• gemeente Ede

• gemeente Nijkerk

• gemeente Scherpenzeel

• gemeente Wageningen

• provincie Gelderland

Gelderse Omgevingsdiensten werken samen

Wij werken intensief samen met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze zeven omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten. In deze infographic staat hoe we onze samenwerking in praktijk brengen.


Waar vind ik mijn collega’s?

Werken voor meerdere opdrachtgevers, betekent ook werken vanuit verschillende filialen om onze partners zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Je collega’s zijn te vinden bij de OddV in Ede en op de gemeentehuizen van Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen. Op onze vacaturesite lees je verhalen van je toekomstige collega’s. Zo kun je alvast een beetje kennismaken.


Koers
Waar we met z’n allen naartoe gaan kun je lezen in de Koers, het meerjarenplan van de OddV.