WAT DOEN WIJ

Een veilig, gezond en leefbaar Valleigebied


Wij verstrekken omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. Ook houden we ons bezig met de duurzame omgevingskwaliteit. Indien nodig treden wij handhavend op en werken daarbij samen met ketenpartners waaronder de veiligheidsregio’s. Daarnaast adviseren we over externe en constructieve veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid.


Onze uitdaging is het waarborgen van een veilig en leefbaar Valleigebied, met oog voor de gewenste ontwikkeling van (complexe) bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik. Daarbij ontzorgen we onze betrokken opdrachtgevers.


Wij leveren onze diensten op tijd. Wij hebben de vereiste expertise en we hanteren uniforme, heldere en professionele standaarden. Streng waar het moet, begripvol waar het kan. We zijn aanspreekbaar en benaderbaar. We werken in een maatschappelijk en politiek-bestuurlijke context, met oog voor en verstand van de economische en ruimtelijke opgaven in het gebied.