de zes

KERNINSTRUMENTEN

In deze webinars laten experts de kijker kennismaken met de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet.

  • omgevingsvisie
  • programma
  • decentrale regels
  • algemene rijksregels
  • omgevingsvergunning
  • projectbesluit

Waar zijn deze instrumenten voor bedoeld en hoe ondersteunen ze de doelen van de wet? Ook wordt de samenhang van de kerninstrumenten van de verschillende overheidslagen uitgelegd en hoe die elkaar beïnvloeden.

Het omgevingsplan en de Raad

Deze podcast gaat over één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, namelijk het omgevingsplan. Er wordt besproken wat het omgevingsplan nu eigenlijk is en wat het verschil is met het bestemmingsplan