Onderweg naar 2021

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal!

In onderstaande tijdlijn zie je de activiteiten die dit jaar op de agenda staan in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet.

25 maart

Start valleibrede pilot Snelservice Vergunningaanvraag

De nieuwe Snelservice Vergunningaanvraag zorgt ervoor dat bewoners eenvoudige vergunningen snel kunnen krijgen.

maart - november

Brievenproject

Begrijpelijk schrijven is een doelstelling van de overheid. Bovendien hebben onze klanten aangegeven dat ze het belangrijk vinden om goed leesbare brieven te ontvangen. We herschrijven daarom 150 brieven.

april - oktober

Praktijksimulatie Omgevingswet

Een waarheidsgetrouwe simulatie van situaties die zich kunnen voordoen na invoering van de Omgevingwswet. Deze simulatie doen we samen met medewerkers van de gemeente Ede.

1 juli

Definitief besluit invoering Omgevingswet

Op 1 juli wordt definitief bepaald of de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt. Het draagvlak bij de bestuurlijke partners en de Eerste en Tweede Kamer is hiervoor medebepalend.

juli - december

Opleidingstraject medewerkers Omgevingswet

Om iedereen voldoende voor te bereiden op de Omgevingswet is een opleidingstraject voor alle Gelderse Omgevingsdiensten gemaakt.

juli - december

Digitaal Stelsel Omgevingswet aansluiten

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen met het DSO.

september - oktober

Uitvoeringsplannen opstellen

Naast het opstellen van de UP’s wordt in deze periode ook de producten- en dienstencatalogus van OddV opgesteld.

1 januari 2021

Inwerkingtreding Omgevingswet