Regionale Energie­­strategie

Het opwekken van zonne- en windenergie op land zorgt in korte tijd voor een sterke verandering in onze leefomgeving. Voor het beschermen en ontwikkelen van de leefomgeving bestaan er wettelijke regels. Vanaf 1 januari 2022 worden die gebundeld in de Omgevingswet. In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe de plannen en projecten van de 30 energieregio’s in Nederland zijn verbonden met het omgevingsbeleid en de Omgevingswet.

Benieuwd hoe de RES en het omgevingsbeleid met elkaar zijn verbonden?

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Het Klimaatakkoord en de uitwerking daarvan in een Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we met elkaar de CO2-uitstoot drastisch gaan verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Een van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit zoals wind- en zonne-energie op land opgewekt kan worden. Het opwekken van dit soort duurzame energie op land heeft een grote impact op onze leefomgeving. De Omgevingswet, die op 1 januari 2022 van kracht wordt, gaat helpen om deze uitdaging voor elkaar te krijgen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes om de doelstellingen te bereiken. Deze kunnen pas doorgevoerd worden wanneer ze zijn vastgelegd in beleid en regels voor de leefomgeving. Dit moet voor 1 januari 2025.

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet: ervaringen van pilotdeelnemers Groningen en Maastricht.

Benieuwd?