Betrokken jonge professionals bereiden zich voor op de Omgevingswet

Jonge professionals gaan de Omgevingswet decennialang in de praktijk meemaken. Hoe kijken zij naar de aanstaande transitie? En wat kun je als organisatie leren van jonge medewerkers? We vragen het aan Juul Osinga (30), planoloog en projectleider bij Aveco de Bondt, en Anouk Paris (25), adviseur Omgevingswet en duurzame gebiedsvernieuwing bij Over Morgen. Als voorzitter en bestuurslid van Netwerk Jong Leefomgeving zetten zij zich in voor betrokken jonge professionals bij de Omgevingswet.

Hoe is Netwerk Jong Leefomgeving ontstaan?

Juul “Dat gaat terug tot 2011, toen de Omgevingswet werd aangekondigd. Bij een van de eerste congressen over de wet viel het op dat er weinig jonge professionals aanwezig waren. Terwijl toen al duidelijk was dat de Omgevingswet een grote transitie zou betekenen, een systeemsprong in het werken aan ruimtelijke opgaven. Jonge professionals zouden bij uitstek de doelgroep zijn om ermee aan de slag te gaan. Waar waren mijn leeftijdsgenoten dan? Na een bericht op LinkedIn werd dit opgepikt door het ministerie en organiseerden we een bijeenkomst voor deze doelgroep. Dat werd een groot succes. Daarom besloten we het structureel vorm te geven en dat resulteerde in Netwerk Jong Leefomgeving. Met als missie: betrokken jonge professionals bij de Omgevingswet.”

Wat kunnen jonge professionals bijdragen op de werkvloer?

Anouk “Ze kijken vanuit een ander perspectief. Dat hoor ik ook regelmatig over mijn eigen manier van werken: ik ben nieuwsgierig, ga overal voor en probeer nieuwe dingen uit. Soms wordt het perspectief van jonge medewerkers als gek of anders gezien. Maar dankzij hen worden er wel nieuwe zaken echt op de agenda gezet.”    Juul “Er zijn ook professionals met veel ervaring die net zo werken als Anouk vertelt. We willen geen rooskleurig beeld van de millennial schetsen; iedere generatie heeft zo haar eigen eigenschappen en sterke punten. De Omgevingswet vraagt om nieuwe manieren van samenwerking en een integrale benadering. Daar ligt wel precies de kracht van de jonge professional en daar moet je als organisatie gebruik van maken.”

Hoe kun je iemand stimuleren vanuit een ander perspectief naar de Omgevingswet te kijken?

Anouk “Interactie is enorm belangrijk. Ga in gesprek met elkaar, zo doe je nieuwe inzichten op.”

Juul “Ook actieve werkvormen kunnen daarbij helpen. We hebben weleens een sessie Omgevingsfitness georganiseerd. Daarvoor vertaalden we veelgebruikte termen over de Omgevingswet. ‘Samenwerking’ werd een oefening waarbij aanwezigen ballen volgens specifieke regels naar de andere kant van de kamer moesten verplaatsen. Dat moet je samen met elkaar doen; je moet goed communiceren. In plaats van het zoveelste verhaal aanhoren waar je niet onderuit komt, gaat iedereen dan écht aan de slag met de Omgevingswet.”

Participatie is een belangrijk thema in de Omgevingswet. Hoe kijken jullie daarnaar?

Anouk “Met participatie wordt vaak het vergroten van het draagvlak bedoeld. Maar voor mij betekent het eigenlijk iets anders. Mensen in de desbetreffende omgeving weten zo veel van een onderwerp, daar ben je achter je bureau niet van op de hoogte. Dat geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor zakelijke betrokkenen. Door al die kennis te combineren, krijg je een beter plan. Duidelijke randvoorwaarden zijn daarbij wel belangrijk.”

Hebben jullie tips voor omgevingsdiensten?

Anouk “Omgevingsdiensten zijn goed bezig met samenwerking en het faciliteren daarvan, ook met gemeenten en waterschappen. Ga daarmee door! Deel elkaars perspectief.”

Juul “Omgevingsdiensten zijn relatief nieuw. Het concept van dichter bij elkaar zitten en elkaar makkelijker kunnen opzoeken sluit mooi aan bij de geest van de Omgevingswet. Tegelijkertijd blijft het wel een uitdaging, zeker wanneer meerdere partijen betrokken zijn. Bij elkaar zitten is dan niet genoeg, met samenwerken moet je actief aan de slag. Mijn tip is om er open in te gaan, met een positieve instelling. Zo benut je kansen en haal je het maximale eruit.”

Anouk “Ik gun iedereen de houding van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Veel mensen vinden de Omgevingswet spannend, zien het als een veelkoppig monster. Kijk er nuchter naar. Accepteer het als er een keer een fout wordt gemaakt en ga ervoor.”

Juul “En gebruik ook bij omgevingsdiensten de kennis en het enthousiasme van de jonge professionals!”

Anouk Paris
“Ik gun iedereen de houding van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”
Juul Osinga
“De Omgevingswet draait om meer samenwerking en een integrale benadering. Daar ligt precies de kracht van de jonge professional”