Toepasbare regels

Wat zijn toepasbare regels? Toepasbare regels zijn juridische regels, maar dan in gewonemensentaal. Overheden zetten hun juridische regels om naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Vragenbomen bij vergunningcheck Initiatiefnemers kunnen in het Omgevingsloket controleren of ze hun idee mogen uitvoeren op een bepaalde locatie. De vergunningcheck geeft via vragenbomen antwoord op vragen als 'Mag ik op deze locatie mijn idee uitvoeren? Of heb ik daar een vergunning voor nodig?'

Deze vragenbomen zijn opgebouwd uit toepasbare regels. Toepasbare regels zijn afgeleid van de juridische regels:

  • Een voorbeeld van een juridische regel: ‘Een oprit mag niet breder zijn dan 4 meter.’
  • De toepasbare regel die hierbij hoort: ‘Wordt de oprit breder dan 4 meter?’

Het antwoord ‘ja’ leidt tot een andere uitkomst dan antwoord het antwoord ‘nee’. Een vragenboom stelt alleen vragen die van toepassing zijn op de situatie van de initiatiefnemer. Aan het eind krijgt de initiatiefnemer een conclusie: is er een vergunning- of meldingsplicht voor deze situatie?

Bij een vergunningaanvraag of melding zorgt een vragenboom ervoor dat de aanvrager alle indieningsvereisten invult. De aanvrager kan de aanvraag pas indienen als deze compleet is. Toepasbare regels volgens taalniveau B1 Het is belangrijk dat de teksten en vragen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en dus ook de toepasbare regels duidelijk en begrijpelijk zijn voor de gebruikers. Daarom is taalniveau B1 het uitgangspunt. De belangrijkste kenmerken van teksten op taalniveau B1 zijn:

  • pagina’s met een duidelijke titel
  • teksten met betekenisvolle tussenkoppen
  • een actieve schrijfstijl met voorbeelden
  • eenvoudige woorden die iedereen kent
  • korte en duidelijke zinnen

Meer informatie De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking opgesteld over toepasbare regels.

Project: brieven herschrijven

Begrijpelijke brieven schrijven aan burgers en bedrijven: dat is het doel van het brievenherschrijfproject van Omgevingsdienst de Vallei. Uit het klanttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de OddV-brieven een stuk duidelijker kunnen. Ook OddV-collega’s hebben deze wens uitgesproken en bovendien is duidelijk communiceren een uitgangspunt voor overheden. Daarom worden in 2020 de brieven van de omgevingsdienst herschreven, te beginnen bij de meest gebruikte.

Net als bij de toepasbare regels is taalniveau B1 het uitgangspunt. Wel wijken we af als dat nodig is om de boodschap goed over te brengen. Een redactieraad leest mee, geeft feedback en bewaakt de inhoudelijke en juridische juistheid.

Bij OddV-vestiging Ede staat een banner om het project tastbaar te maken voor alle collega’s. Janny de Jong is hierbij het voorbeeld van een burger die graag precies wil snappen wat er in haar brief staat. Ons doel is dat straks elke briefontvanger, net als Janny de Jong, kan zeggen: “Oh, nú begrijp ik de brief!”