Janneke Siezen | communicatieadviseur

“Een echte uitdaging”

Nog maar een paar weken geleden moest ik bij die uitdrukking denken aan de implementatie van de aanstaande Omgevingswet. 1 januari 2021 komt immers met rasse schreden dichterbij en er moet dit jaar nog veel gebeuren. Maar hoe anders is de situatie momenteel. Wereldwijd worden we nu met een échte uitdaging geconfronteerd: het coronavirus.

Het voelt dan ook een beetje vreemd om deze zevende editie van Ruimte te presenteren. Om een uitgave aan te kondigen vol interviews met mensen die enthousiast vertellen over alle voorbereidingen op de Omgevingswet. Om een voorwoord te schrijven waarin ik het belang van duidelijk communiceren wil benadrukken. Omdat het door de coronacrisis opeens allemaal zo onbelangrijk lijkt. Maar toch is dat wat ik hierbij allemaal wil doen. Zo goed mogelijk aan de slag Het werk gaat namelijk gewoon door. Iedereen probeert zo goed mogelijk aan de slag te gaan. En hoewel er al vragen opkomen welke gevolgen het coronavirus heeft voor de aanstaande Omgevingswet, is het nog te vroeg om daar antwoord op te geven. Persoonlijk contact Duidelijk communiceren dus, daar wil ik het over hebben. En wat ik wilde schrijven over heldere communicatie ter voorbereiding op de Omgevingswet, gaat ook op in deze tijden van coronacrisis. Dat proactief en duidelijk informeren belangrijk is, omdat je zo kunt voorkomen dat feiten en meningen door elkaar gaan lopen. Dat helder communiceren een verantwoordelijkheid van iedereen is en niet alleen van de communicatieadviseur: je moet het samen doen. En vooral ook dat persoonlijk contact essentieel is en erg op prijs wordt gesteld. Bel een klant op in plaats van te mailen, of beter nog: ga er eens langs. Nu is dat laatste op dit moment even niet mogelijk, maar zie het als een goed voornemen voor binnenkort. Daarbij komt bovendien onze manier van werken, het Valleiwerken, mooi naar voren: dienstverlenend, professioneel en in verbinding. Duidelijk communiceren Ook in deze editie van Ruimte komt het belang van goed communiceren ruimschoots aan bod. Zo vertelt Jeanet Rintjema, programmamanager Omgevingswet in Leidschendam-Voorburg, hoe deze gemeente ketenpartners betrok in hun veranderproces. Jonge professionals Juul Osinga en Anouk Paris pleiten voor meer interactie en actieve werkvormen om vanuit een ander perspectief naar de Omgevingswet te kijken. Hoe staan de voorbereidingen ervoor in de gemeente Nijkerk en waarover moet nog het gesprek worden aangegaan? Dat lichten projectleider Erik Praas en senior planoloog Wim Bomhof toe in Het ogenblik van. In Omgevingswát lees je wat toepasbare regels eigenlijk zijn. Ook hierbij speelt duidelijke communicatie een grote rol: het doel is om deze regels op taalniveau B1 op te stellen. Het sluit naadloos aan bij het brievenherschrijfproject van Omgevingsdienst de Vallei, dat in dezelfde rubriek wordt toegelicht. Duizelt het je even van alle op stapel staande veranderingen? In Onderweg naar 2021 zie je een handig overzicht met belangrijke momenten die dit jaar in de voorbereiding op de Omgevingswet op ons pad komen. En lees ook vooral het interview met Regionale Implementatiecoach Omgevingswet Gijs van Duijn. In het OddV-werkgebied staat hij voor je klaar om te helpen met prangende vragen.

Tot slot: bij duidelijke communicatie ben je niet langdradig, maar altijd to-the-point. En daarom wens ik je hierbij, naast gezondheid, veel leesplezier met deze Ruimte toe!