Regionale Implementatiecoach Omgevingswet

Even kennismaken met…

Gijs van Duijn

Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s) ondersteunen overheden en uitvoeringsorganisaties in Nederland bij de voorbereidingen op de Omgevingswet. Voor Omgevingsdienst de Vallei is Gijs van Duijn de verantwoordelijke RIO. Waar kan hij bij helpen en welke uitdagingen voorziet hij dit jaar? We vragen het hem.

Wat houdt je functie als Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet precies in?

Twaalf regionale Implementatiecoaches helpen sinds eind vorig jaar overheidsorganisaties bij implementatievraagstukken rond de Omgevingswet. Daarbij leggen we de focus op de implementatie-ondersteuning ter voorbereiding op 1 januari 2021. Dit houdt onder andere in dat we ondersteunen door kennissessies en workshops te organiseren. Ook beantwoorden we vragen. Wij zijn als RIO’s een eerste lokaal aanspreekpunt vanuit het programma Aan de Slag met de Omgevingswet voor de verschillende overheidsorganisaties.

Zelf ben ik verantwoordelijk voor de regio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Noord Veluwe, de Vallei en Veluwe IJssel. Ik heb de afgelopen maanden kennisgemaakt met de partners in ‘mijn’ regio en ben bij verschillende bijeenkomsten geweest. Zo heb ik een indruk gekregen van wat er speelt en welke vragen er leven.

Welke vragen heb je al gehad?

De informatiebehoefte is vrij divers. Onlangs kreeg ik een vraag over een pakket van eisen voor een regelbeheerssysteem. Met zo’n systeem kun je vraagbomen maken voor het nieuwe, digitale Omgevingsloket. Mijn toegevoegde waarde is dat ik dan snel kan aangeven wat men doet in andere regio’s in het land. Na contact met mijn collega-RIO van de regio Utrecht heb ik een voorbeeld kunnen delen van een Utrechtse gemeente. Zo kun je elkaar verder helpen.

Omgevingsdienst de Vallei heeft bijvoorbeeld de vraag om een sessie te organiseren over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving samen met ketenpartners. In dit geval verzorg ik met de betrokken organisaties de inhoud van zo’n workshop, breng ik expertise van de VNG in en zorg ik dat het wordt georganiseerd.

Ook krijg ik inhoudelijk juridische vragen. Deze zet ik door naar het Informatiepunt Omgevingswet, want daar zitten de specialisten op dat gebied. Met als voordeel dat zij deze kennis ook kunnen aanbieden aan andere overheden, bijvoorbeeld via de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen dit jaar?

Voor alle bevoegd gezagen en omgevingsdiensten zijn er minimale criteria en acties opgesteld. Op 1 januari 2021 moeten immers een aantal zaken in elk geval klaar zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken. Grof gezegd zie ik drie grote uitdagingen. Ten eerste moet het vergunningenproces op orde zijn: je moet klaar zijn voor aanvragen en initiatieven vanaf 1 januari volgend jaar. Ten tweede moeten het college en de raad van elke gemeente nog dit jaar een aantal besluiten nemen, bijvoorbeeld over de nieuwe legesverordening. Tot slot noem ik de ICT-kant: er moeten systemen beschikbaar zijn om vergunningen en meldingen te ontvangen, om toepasbare regels op te stellen en omgevingsplannen te maken.

“Het is belangrijk dat je elkaar in de regio weet te vinden en dat de onderlinge relatie goed is”

Heb je tips voor medewerkers van Omgevingsdienst de Vallei?

Het valt me op dat het urgentiebesef er zeker is en mensen zich goed willen voorbereiden. Tegelijkertijd is het nogal een opgave: het gaat om veel kennis, nieuwe inhoud en een andere, integrale manier van werken. Kortom, een grote transitie. Dat vraagt om een andere inzet en werkwijze en die heb je niet onder de knie met een cursus van een week. Daar moet je goed mee aan de slag gaan en als organisatie de tijd voor nemen. De kunst is om je daarbij op dit moment te beperken tot wat het belangrijkst is, zodat de basis is geregeld. Op 1 januari volgend jaar zal nog niet alles perfect geregeld zijn. Dat kan en hoeft ook niet. Belangrijk is dat je elkaar in de regio weet te vinden, dat er een goede onderlinge relatie is. Dat je van elkaar accepteert dat niet alles meteen van een leien dakje gaat. Ook na 1 januari moet je de tijd nemen om elkaar verder te helpen in kennisopbouw en een andere manier van werken vanuit de Omgevingswet.

Monitor: voorbereidingen Omgevingswet

Momenteel staat de halfjaarlijkse monitor over de voorbereidingen op de Omgevingswet open om in te vullen. Hiermee wordt onderzocht wat de stand van zaken is bij alle overheden bij de implementatie. Dat is onder andere van belang voor het goed in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte. Voor medewerking aan de monitor zijn projectleiders Omgevingswet benaderd. RIO Gijs van Duijn: “Ik roep alle betrokken personen op om de monitor met aandacht in te vullen, zodat we weten hoe we ervoor staan in het land.” De uitkomsten van de monitor worden eind juni verwacht.