Het samen overwinnen van obstakels, binnen
de nieuwe wet

De Omgevingswet komt eraan. Dat betekent een andere manier van samenwerken. Zowel intern, met ketenpartners, als met de maatschappij. Ben jij al bewust bezig met communicatie in een samenwerking? Welke rol kies jij bij de start van een nieuwe opgave? MOOC maakte deze serie filmpjes waarin je in zes praktische voorbeelden ziet hoe er aan de hand van de Omgevingswet een nieuwe vorm van samenwerken kan ontstaan.


MOOC focust niet op de inhoud van de wet, maar op de gedragsverandering die van publieke professionals wordt verwacht na invoering van de Omgevingswet. MOOC wil publieke professionals inspireren om met de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet aan de slag te gaan, hen faciliteren deze wet zelf praktisch toe te passen en een dialoog op gang te brengen over het samenwerken binnen de nieuwe wet.

Wat is OMOOC?

OMOOC is een samentrekking van de ‘o’ van overheid en MOOC staat voor massive open online courses. Het is een nieuwe manier van kennis verwerven en delen in de publieke sector.


Initiatief

Deze MOOC is tot stand gekomen op initiatief van programma Aan de slag met de Omgevingswet, A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen en in samenwerking met Publiek Denken en Vereniging voor OverheidsManagement.

#1 Samenwerken met ketenpartners, deel 1

Hoe het bovengronds brengen van een beek om een intensief samenspel vraagt

Erica Spiegelenberg, adviseur RO-planontwikkeling bij de gemeente, vertelt in dit inzicht over de nieuwe rol van haar gemeente in het samenspel dat trachtte de beek bovengronds te krijgen. Arjan Sikking, projectleider Plussenbeleid en Geitenhouderij bij de provincie, vertelt hoe hij daarin een stap terug deed en het waterschap en de gemeente de regie gaf. Marleen Dros, vergunningverlener Keur bij het waterschap, sluit af en vertelt over het integrale team dat een voorwaarde vormde voor succes.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

#2 Samenwerken met ketenpartners, deel 2

Een integrale Omgevingsvisie opstellen met de Bouwsteen Water en Klimaat

Roy Thijssen, adviseur bij de gemeente Peel en Maas, vertelt in dit inzicht welke inzet hij leverde om de Bouwsteen Water en Klimaat te vormen. Lara Savelkoul, omgevingsmanager bij het waterschap Limburg, voegt toe welke rol haar waterschap pakte. Rick Nillesen, hoofd Algemene Zaken bij de gemeente Beesel, sluit af met de lessen voor andere gemeenten.

#3 Samenwerken binnen de organisatie, deel 1

Heldere afspraken, rollen en verantwoordelijkheden in Culemborg

Werner Konings, beleidsmedewerker volkshuisvesting, vertelt in dit inzicht over het project Parijsch. Ine van den Hurk, projectmanager Parijsch, licht toe hoe de klok geluid werd toen bleek dat een samenwerking niet tot het gewenste effect leidde. Saskia Bosman, manager Wijkzaken, en Monica Wichgers, wethouder RO, vertellen hoe de evaluatie leidde tot heroriëntatie.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

#4 Samenwerken binnen de organisatie, deel 2

Mogelijke knelpunten in de ruimtelijke ontwikkeling in een vroeg stadium te tackelen met het Provinciaal Initiatieven Platform (PRIP)

In dit inzicht vertellen Ellen van der Heijden en Anne de Rooij, initiatiefnemers en vastleggers, waarom het PRIP zo goed werkt. Maaike Alles, voorbereider van de casuïstiek, Alexandra Brinkman, reflector, en Jelle Blaauwbroek, gespreksleider, lichten daarnaast toe wat de werkwijze is.

#5 Samenwerken met de maatschappij, deel 1

Samenwerking met Bloei & Groei bij het ontstaan van een buurtmoestuin

Carlien Oudejans, projectmedewerker bij buurtwerkkamer De Handreiking, introduceert het plan om een moestuin op te zetten. Ama Koranteng-Kumi, oprichter en directeur bij Bloei & Groei, vertelt wat de essentie van een neutrale partij is in zo'n samenwerking. Bärbel Böhling, ontwerper Inrichting Openbare Ruimte bij de gemeente Amsterdam, licht het belang van een open gesprek en je realiseren waar de grenzen liggen toe.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

#6 Samenwerken met de maatschappij, deel 2

Een visie met draagvlak in de voormalig gemeente Korendijk

Henk Groeneveld, senior projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Hoeksche Waard, vertelt in dit inzicht over de rol van de gemeente bij het opstellen van de visie en het informeren van betrokken. Paul Schaffers en Stef Capelle, inwoners en lid van de WON, lichten het belang van transparantie in dat proces toe. Chantal van Burg, boswachter bij Natuurmonumenten, legt tot slot het belang van een brede en open blik uit.

#7 Samengevat, de essenties van samenwerken en aan de slag met de toolkit

Ga zelf aan de slag!

Succesvol samenwerken is afhankelijk van een combinatie van drie bouwstenen: inhoud, proces en relatie. Inhoud gaat over de opgave. Wat willen we bereiken en waarom? Ook de (bestuurlijke) kaders en ieders individuele bijdrage aan de opgave zijn hierbij belangrijk. Proces (of procedure) gaat over wie er betrokken is en vanuit welke rol, maar ook het organiseren van besluitvorming en bestuurlijk draagvlak. Relatie gaat over hoe je met elkaar omgaat, het vertrouwen dat je met elkaar opbouwt en je persoonlijke houding en gedrag. Deze drie essenties zijn vaak teruggekomen in de inzichten van deze MOOC. In deze video worden ze nog eenmaal herhaald, waarna uitgelegd wordt hoe je zelf aan de slag kunt gaan met onze speciaal ontwikkelde toolkit.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.