Blijf vasthouden aan gezamenlijk doel

Inspiratiedag Omgevingswet

Sinds 2017 organiseert ontwikkelcentrum Groe! jaarlijks een Inspiratiedag Omgevingswet om gemeenten en partners kennis te laten maken met de Omgevingswet en onderdelen daarvan. Dinsdag 29 oktober namen er onder andere ruim 25 collega’s van OddV deel aan de Inspiratiedag Omgevingswet.

Wet voor dummies

Dit jaar was het aanbod groot: we konden kiezen uit maar liefst tien verschillende workshops. Veruit de populairste workshop was ‘Omgevingswet voor Dummies’. Mooi dat hier veel belangstelling voor was, want nu we met elkaar steeds meer werken zoals de Omgevingswet dat voorschrijft, is het goed te zien dat steeds meer collega’s geïnteresseerd zijn in wat dit dan voor hen en voor hun werk betekent. Ook de andere workshops konden rekenen op veel belangstelling. De trainers concludeerden naderhand dat het samenkomen van collega’s vanuit verschillende afdelingen en disciplines een hele grote winst is van zo’n inspiratiedag. Er worden contacten gelegd, er wordt informatie uitgewisseld en je krijgt een idee van waar die ander mee bezig is.

Integraal werken

Dat je collega’s ontmoet en contacten legt werd ook door de deelnemers genoemd als zeer waardevol. Het delen van kennis met elkaar, samen werken aan het beste mogelijke resultaat... het is dé manier van integraal werken. Bij een rondje aan het einde van de middag gaven mensen het volgende terug (onder andere): ‘Leuk en leerzaam.’ ‘Top!’ ‘Bij de game leerde je niet zozeer wat de Omgevingswet betekent, maar wel het gevoel en de manier van werken die erbij hoort.’ ‘Ik heb veel van opgestoken de Omgevingswet voor Dummies.’ ‘Goed om weer eens even bijgepraat te worden over de Omgevingswet... wat houdt het nou precies in.’

Dromen, durven, doen

De inspiratiedagen zijn zo opgezet dat het een eerste kennismaking kan zijn voor wie dat nodig heeft, een verdieping is voor de ‘gevorderden’ maar we willen vooral mensen inspireren en uitnodigen aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Deelnemers vinden dat de kennis die ze opdeden niet beperkt moet blijven tot alleen hen: ‘Deel deze kennis en deze successen met meer mensen!’

Ruim 25 collega’s van OddV namen deel aan de Inspiratiedag Omgevingswet