Roeli Andréa | jr. strategisch adviseur

De burger centraal

Precies een jaar geleden hoorde ik tijdens het Valleilab voor het eerst in mijn leven over de Omgevingswet. Zonder er nog maar iets over te weten merkte ik gelijk dat het hier ging om een grote verandering in overheidsland.

In de projectgroep Omgevingswet ben ik vanuit mijn designachtergrond voornamelijk bezig om met elkaar vorm te geven aan de bedoeling van de Omgevingswet. Stel de burger centraal in plaats van de processen en de regels. Toen ik hoorde over de bedoeling van de Omgevingswet zag ik een fundamentele overeenkomst met mijn eigen vakgebied. In de designwereld staat de eindgebruiker namelijk ook altijd centraal ten opzichte van alle belanghebbenden.


Bedoeling van de wet

Momenteel krijgen we te horen dat burgers onze processen ervaren als een blackbox; je stopt er gegevens in en je moet maar kijken wat eruit komt. Eigenlijk is de Omgevingswet op dit moment ook een soort blackbox. Over een jaar gaat de wet in, maar er is nog veel onduidelijkheid. Wat verandert er in onze dagelijkse praktijk? Ik merk dat die onduidelijkheid bij veel mensen zorgt voor een vergelijkbaar gevoel als bij de millenniumbug, waarbij de angst ontstond dat na de jaarwisseling alle processen een chaos zouden worden. Dat gebeurde gelukkig niet! Hoe kunnen we ons voorbereiden op een Omgevingswetbug? Volgend jaar wordt meer bekend over veranderingen in de regels en de processen. Nu al kunnen we ons richten op de bedoeling van de wet.


Van nee-tenzij, naar ja-mits

Om ervoor te zorgen dat we op 1 januari 2021 in ieder geval in staat zijn om te werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet, hebben we dit jaar de Omgevingswet Game gedaan. Hierbij kwamen thema’s als bestuurlijke afwegingsruimte, burgerparticipatie, klantgericht werken en integrale samenwerking ter sprake. Hoe gaan we daar straks mee om? Van nee-tenzij, naar ja-mits. We hebben drie games gespeeld. In de laatste was een grote omslag te zien in hoe we de bedoeling van de wet ons langzamerhand steeds meer eigen maken.


Aan de slag

Landelijk wordt er veel aandacht geschonken door middel van bijeenkomsten. Met ruim 25 collega’s waren we aanwezig bij de Inspiratiedag Omgevingswet, hoe dit was lees je in ‘Ter inspiratie’. Joost Beeker vertelt in ‘Het ogenblik van’ over de snelserviceformule. Burgers, bedrijven en organisaties krijgen hierdoor de mogelijkheid om online een complete vergunningsaanvraag in te dienen. In ‘In portefeuille’ is Dijkgraaf Tanja Klip-Martin aan het woord over de Blauwe Omgevingsvisie 2050. Ook komt de bruidsschat aan bod in ‘Omgevingswat’. De bruidsschat zorgt voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe situatie tijdens de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot slot enkele inspirerende filmpjes die weergeven hoe je anders kunt samenwerken in de geest van de Omgevingswet.


Het komende jaar gaan we verder om de principes van ons Valleiwerken te verweven met de bedoeling van de wet. We werken steeds meer dienstverlenend, professioneel en verbindend richting burgers, bedrijven en partners. Op die manier zijn we als OddV in ieder geval Omgevingswet-proof!