"De afgelopen maanden zijn we met verschillende collega’s druk bezig geweest om de snelservicedienst voor het aanvragen van vergunningen in de lucht te krijgen."

Joost Beeker
Adviseur informatievoorziening

“De snelservice biedt burgers, bedrijven en organisaties de mogelijkheid om online een complete vergunningaanvraag in te dienen."

De afgelopen maanden zijn we met verschillende collega’s druk bezig geweest om de snelservicedienst voor het aanvragen van vergunningen in de lucht te krijgen. De snelservice biedt burgers, bedrijven en organisaties de mogelijkheid om online een complete vergunningaanvraag in te dienen. Tijdens die aanvraag wordt direct duidelijk of de vergunning verleend kan worden. Ook kan via de snelservice een vergunningvrij-verklaring aangevraagd worden.


Wat is het voordeel van de snelservice?

Het voordeel van de snelservice voor aanvragers: de aanvrager weet gelijk waar hij of zij aan toe is. Het voordeel voor OddV: een snelle afhandeling van eenvoudige aanvragen. De vergunning is in principe compleet en kan verleend worden. Het hele aanvraagproces wint zo aan snelheid én kwaliteit.


Hoe is het proces gelopen?

Eerst hebben we de gemeenten van onze omgevingsdienst er als partner bij betrokken. Zij reageerden enthousiast op het snelservice-concept. De partners dragen samen met ons bij aan de kosten voor deze service.


Samen met de gemeenten hebben we een selectie gemaakt van relevante bestemmingsplannen. Op basis daarvan stelden we een adressenlijst met meer dan 65.000 adressen samen. Ook het verzamelen en analyseren van de regels uit bestemmingsplan en welstandsnota en het maken van een monumentenlijst was een flinke klus die veel tijd kostte.

Hoe werkt het eigenlijk?

De virtuele plantoetser toetst de aanvraag automatisch aan alle relevante regelgeving, zoals de welstandsnota en het bestemmingsplan. Als de aanvraag van een dakkapel of klein bijgebouw daaraan niet voldoet, stelt de virtuele plantoetser aanpassingen voor. Ook kan een aanvrager in de virtuele plantoetser een bouwtekening op schaal laten maken, zonder dat daar een architect of aannemer aan te pas komt. Dat maakt het een stuk makkelijker en goedkoper om direct een complete aanvraag in te dienen.


We hebben gekozen voor de virtuele plantoetser van BLITTS. BLITTS heeft op basis van alle beschikbare gegevens de virtuele plantoetser ingericht. Een aardig monnikenwerk, omdat er veel verschillende situaties denkbaar zijn die zoveel mogelijk getest moesten worden. Met een groep collega’s hebben we BLITTS per gemeente getest.


Wageningen first?

Voor de gemeente Wageningen is de snelservice al in gebruik en de eerste vergunningvrij-verklaring is al verstrekt. De komende weken volgen de andere gemeenten.


Het komende jaar zetten we de snelservicedienst in als een pilot. Aan de hand van tussentijdse evaluaties stellen we de pilot zo nodig bij. Aan het eind van 2020 bepalen we samen met de gemeenten of we de snelservice continueren.