Omgevingsloket

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket. Via dit loket kunnen initiatiefnemers (burgers en bedrijven), overheden en belanghebbenden snel zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Heel veel partijen werken samen om het loket en het digitale stelsel erachter te ontwikkelen. Het Omgevingsloket vervangt bij de inwerkingtreding van de wet drie bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl

Drie ingangen


In het Omgevingsloket zullen straks drie ingangen zijn:


De vergunningcheck

Eenvoudig zoeken naar werkzaamheden, ook in “gewone mensentaal” die vergunningplichtig zijn. Door middel van overzichtelijke vragenbomen is snel inzichtelijk welke regels gelden. Tevens worden suggesties gegeven voor gerelateerde werkzaamheden die mogelijk van belang zijn.


Direct Aanvragen

De melding of aanvraag voor een vergunning wordt voor burgers en bedrijven met behulp van vragenbomen in overzichtelijke stappen aangeboden.


Regels op de kaart

Hier zijn alle regels op te roepen die gelden voor een bepaald gebied of adres. Zodra een selectie is gemaakt voor een bepaald gebied verschijnen heel overzichtelijk alle regels uit omgevingsplannen, waterschapsverordeningen, provinciale vervordeninge etc. De combinatie geodata en juridische regels is een handig hulpmiddel voor professionals en gemeenten.

Meer ruimte voor gemeenten en provincies


De Omgevingswet houdt rekening met regionale verscheidenheid en geeft meer ruimte voor eigen afwegingen. Hierdoor kunnen gemeenten en provincies lastige lokale vraagstukken die zijn vastgelopen op landelijke normen, weer vlot trekken. En daarmee zorgen voor lokaal maatwerk. Deze lokale regels moeten door het bevoegd gezag zelf worden ingevoerd in het nieuwe omgevingsloket.