Jorrit ten Böhmer | adviseur bedrijfsvoering

“Wat gaat er nou
echt anders worden?”

De gedachte achter de Omgevingswet is niet nieuw. De instrumenten die gemeenten straks hebben wel. We staan allemaal voor een snelle, en kwalitatieve hoge service. Oftewel, goede dienstverlening. De Omgevingswet is een uitstekende aanleiding dit principe een flinke boost te geven. Wat gaat er nou echt anders worden, weten we dat al?

Weet je nog?

Het was 1 oktober 2010, de Wabo ging live. Geen publicatie van reguliere bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan, absurd! De Wro met alleen een hoofdletter W, hoe durven ze! Van 12 naar 8 weken, hmpf….. Dat worden flink meer inspecties! En de kwaliteit dan? Dit is toch geen dienstverlening? In mijn herinnering viel de impact van de Wabo uiteindelijk erg mee. Het erover hebben kostte meer energie dan de daadwerkelijke uitvoering. Toen het eenmaal zover was, bleken we uitstekend in staat aan de verwachtingen te voldoen. Juist omdat het zo vaak onderwerp van gesprek was, werd het een geslaagde verandering.


En straks dan?

Voorspelbaarheid van de overheid, meer afwegingsruimte, sneller en beter, en de belangrijkste, de leefomgeving staat centraal. Ja oké… Wat betekent dit dan voor jou en de organisatie? Het is moeilijk hierop een antwoord te geven zolang de regels niet concreet gemaakt zijn. Met elkaar het gesprek voeren over de mogelijke veranderingen die op ons afkomen, is momenteel het hoogst haalbare.

De omgeving krijgt dus steeds meer invloed op ons werk. Hoe ver gaat dit? Is de mening van de omgeving een verplicht nummertje, daadwerkelijk onderdeel van de afweging of misschien zelfs doorslaggevend? Gemeenten kunnen hier nog geen antwoord op geven. Zij zijn volop bezig met de ontwikkeling van omgevingsvisies die uiteindelijk gaan leiden tot nieuwe omgevingsplannen.

Lokaal maatwerk is ook een van de uitgangspunten. Het irritante jongere broertje willekeur komt hier sneaky om de hoek kijken. Hoe gaan gemeenten dit inzetten, welke keuzes zijn hierbij te maken en welke rol vervult de OddV hierin? Ook deze vragen blijven onbeantwoord zolang er geen concrete toepasbare regels liggen. Hopelijk komt hier snel verandering in, want het is nuttig en nodig om het over de inhoud te hebben.


Van nog geen idee naar concreet achter je PC

Met kleine stapjes gaan we richting duidelijkheid. Landelijk worden bijeenkomsten georganiseerd om de Omgevingswet te promoten. Een paar collega’s waren hierbij. Ze vertellen erover in ‘Ter Inspiratie’. In ‘Ondertussen bij’ lees je over het landelijk congres Bodemtoezicht. Wat speelt hier en wat kunnen we nu al leren van de samenwerking van onze eigen bodemspecialisten? In ‘In portefeuille’ is Lara de Brito, wethouder in Wageningen aan het woord. In ‘Tips en tops’ de uitkomsten van de klantbezoeken waarmee we aan de slag gaan om de dienstverlening te verbeteren. Belinda Bonting, projectleider Omgevingswet, vertelt in ‘Het ogenblik van’ over de voorbereidingen. Tot slot enkele inspirerende filmpjes die weergeven hoe je anders kunt samenwerken door de omgevingswet.