Pilot met virtuele ‘plan-toetser
van dakkapel tot nieuwe schuur

Volgende etappe richting klantvriendelijke snelserviceformule

Met een snelserviceformule wil OddV de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verbeteren. Op weg naar zo’n snelserviceformule hebben we inmiddels al heel wat stappen gezet. Een pilot met een virtuele ‘plan-toetser’ is onze volgende etappe.

Klanten hebben vier vragen

In ons Valleilab experimenteren we met het wat en hoe van een snelserviceformule. Dat doen we samen met alle partner-gemeenten. Gaandeweg hebben we al heel wat nuttige inzichten en tips verzameld.


Dienstverlening begint natuurlijk met je verdiepen in je klanten: inwoners en bedrijven. Daarom hebben we tijdens het Valleilab een aantal inwoners gevraagd wat zij nou het belangrijkst vinden.


Daar rolden de volgende vier vragen uit.

1. Heb ik voor mijn plan een vergunning nodig?

2. Wat kost die vergunning dan?

3. Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

4. Hoe moet ik de aanvraag aanpakken?


Eenvoudig, duidelijk en vriendelijk voor de klant

Via een snelserviceformule kan de aanvrager een complete vergunningaanvraag online indienen. Bovendien wordt direct duidelijk of de vergunning wordt verleend. Om zo’n snelle service mogelijk te maken moeten we vooral regels vereenvoudigen of zaken vergunningsvrij maken. Wat ook bijdraagt aan een klantvriendelijke ervaring (een ‘happy flow’): duidelijk taalgebruik, een vriendelijke toon en beeldmateriaal zoals kaarten en filmpjes.


Bouwvergunning

Meer dan de helft van alle aanvragen voor een bouwvergunning zou onder de snelserviceformule kunnen vallen. Zaanstad heeft voor dit soort aanvragen al modules ontwikkeld: de virtuele plan-toetser van BLITTS. Wij richten ons eerst op vergunningaanvragen voor een dakkapel of klein bijgebouw, zoals een aanbouw, tuinhuis of schuur.


Snelle toetsing met de virtuele plan-toetser
De virtuele plan-toetser toetst de aanvraag automatisch aan alle relevante regelgeving, zoals de welstandsnota en het bestemmingsplan. Als de aanvraag van een dakkapel of klein bijgebouw daaraan niet voldoet, stelt de virtuele plan-toetser gelijk aanpassingen voor. In de virtuele plan-toetser kan een aanvrager een bouwtekening op schaal laten maken. Daar komt dan geen architect of aannemer meer aan te pas. Daarmee wordt het een stuk makkelijker en goedkoper om direct een complete aanvraag in te dienen.


Is de aanvraag vergunningvrij, dan ontvangt de aanvrager daarvan direct een vergunningvrij-verklaring. Dat wordt een nieuw product in de snelserviceformule. Het geeft aanvragers een bevestiging in handen dat ze voor hun plan geen vergunning nodig hebben. Met dit ‘startstempel’ kunnen ze dat plan dus direct uitvoeren.

Voordelen voor klant en OddV
Het voordeel van zo’n virtuele procedure voor aanvragers: ze weten gelijk waar ze aan toe zijn. Het voordeel voor OddV: een snelle afhandeling van dit soort aanvragen. De aanvraag is immers compleet en direct ontvankelijk. De vergunning kan dus in principe verleend worden. Uiteindelijk kan OddV volstaan met een steekproefsgewijze controle van de vergunningaanvragen. Dat scheelt administratieve rompslomp en dus tijd en geld. Het hele aanvraagproces wint zo aan snelheid én kwaliteit.

Pilot met de virtuele plan-toetser
Om ervaring op te doen met de snelserviceformule starten we vóór de zomer met een pilot voor de virtuele plan-toetser. Hierin selecteren we per gemeente een aantal relevante bestemmingsplannen. Ook richten we BLITTS in: met de regels uit bestemmingsplan en welstandsnota en met de monumentenlijst. Het oog wil ook wat, dus maken we alles in de OddV-huisstijl. Voor de pilot trekken we een jaar uit. Telkens zullen we evalueren en bijstellen. Zo wordt onze dienstverlening steeds klantvriendelijker en ervaart de klant een ‘happy flow’.