Interview met Arnout Hulshuis

lid kernteam Omgevingswet Ede

Beluister enkele fragmenten uit het interview. Scroll naar beneden om het complete interview te lezen.

Alles opnieuw tegen het licht

“De nieuwe Omgevingswet breidt ons werkterrein uit van RO naar de hele fysieke leefomgeving.” Volgens Arnout Hulshuis, beleidsregisseur RO en lid van het Kernteam Omgevingswet, zijn ze bij de gemeente Ede nog volop aan het ontdekken wat die uitbreiding voor hen betekent.


Integrale afweging en aanpak

Vooral vraagt de uitbreiding naar de hele fysieke leefomgeving volgens Arnout om een integrale benadering. Disciplines moeten zich verbinden en moeten samenwerken. De Omgevingswet vraagt ook om een integrale afweging, want tegelijk met het algemene belang spelen in de fysieke leefomgeving spelen ook de belangen van inwoners en bedrijven. “De grootste uitdaging voor de hele Nederlandse overheid is de balans: wat wil je waar voor elkaar krijgen en hoe maak je er maatwerk van? Wat leg je van tevoren vast en waar speel je in op wensen en plannen?”


Een integrale aanpak betekent dat de gemeente moet denken in beleidscycli, in plaats van in producten. “Als je een cyclus doorloopt, stel je telkens bij. Dat gaat ook op voor de stadsvisie. Daarom moeten we ook voor elke stap in de ontwikkeling van die visie op zoek naar geslaagde en minder geslaagde voorbeelden. Daarvan kunnen we leren. Het leidende principe is heel eenvoudig: wat werkt wel en wat werkt niet.”


Participatie en verbinding

Twee geslaagde voorbeelden heeft Arnout paraat: vorige zomer de nieuwe inrichting van het marktplein en nu het Ariborne Landmark op de Ginkelse heide. In beide gevallen koos de gemeente ervoor inwoners te raadplegen en rolde uit een verkiezing een winnend ontwerp. “Dat hebben we heel stoer gewoon maar gedaan en het heeft gewerkt.”


De gemeente wil meer participatie waar en wanneer dat mogelijk is. Hiervoor heeft zij een speciaal programma in het leven geroepen, getiteld In verbinding. Binnen dit programma stelt de gemeente zich vragen als ‘hoe wil Ede praten met inwoners en bedrijven en hen betrekken?’


De overheid wordt partner en adviseur

Wat merken bewoners en bedrijven straks eigenlijk van de Omgevingswet? “Vroeger bepaalde de overheid wat en hoe”, stelt Arnout. “Nu worden we steeds meer begeleider van plannen. Hopelijk worden we straks ook zo gezien: als partners en adviseurs.” De vraag brengt hem terug naar de afweging van belangen. “We mogen nooit de stille en onzichtbare belanghebbenden vergeten. De overheid is er óók voor hun belang. Heeft een initiatiefnemer een plan, dan moeten wij dat van alle kanten bekijken, als een soort 360-gradenfeedback.”Uiteraard moeten voordelen telkens opwegen tegen nadelen. Liever nog voegt elk initiatief waarde toe.


In principe honoreert de gemeente elk initiatief. Niet langer gelden daarvoor blauwdrukken, maar een ‘ontwikkelrichting’. Deze komen in de ‘stadsvisie’. De nieuwe stadsvisie voor Ede is in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie richt zich op doelen met leidende principes en thematische hoofdrichtingen. Arnout: “Principes zijn allemaal brillen waardoor je naar de stad kunt kijken. De stadsvisie laat ruimte om elk initiatief te toetsen aan de ontwikkelrichting.”De stad die buiten leeft moeten we volgen en zo goed mogelijk begeleiden. Zodat die goed blijft werken. Zodat daar dingen gebeuren waar de stad levendig van blijft en op alle vlakken een goede stad is of wordt. We kunnen dat niet bepalen, alleen maar bijsturen. Dus we moeten een wat bescheidener rol innemen.”


Alles opnieuw tegen het licht

Voor de invoering van de Omgevingswet werkt de gemeente Ede ook samen met OddV. Een van de onderwerpen in de samenwerking is dienstverlening. “We verkeren nog in de onderzoeksfase en pakken het stapsgewijs aan, met kleine projectjes zoals de snelserviceformule (een kort verslag daarvan vind je in de rubriek Ter inspiratie).” De verkenning van een snelserviceformule heeft al duidelijk gemaakt dat de dienstverlening veel simpeler kan en moet. “De Omgevingswet zorgt ervoor dat we alles opnieuw tegen het licht houden. Zo komen we zelfs bij de meest fundamentele vragen: wat doet ertoe? Wat willen we beschermen? Zetten we de wet in voor het goede? Eigenlijk zijn we het huis aan het opruimen voor onze verhuizing. Ook bij een verhuizing speelt de vraag: wat nemen we mee en wat niet?”


‘De Omgevingswet als integrale benadering’ dreigt volgens Arnout een verkooppraatje te worden. “De geest van de Omgevingswet is nog niet goed vertaald naar de letter. We moeten grote vraagstukken, zoals duurzaamheid, energie en biodiversiteit, bovenaan zetten. Als we dat doen gaan we écht denken vanuit het grotere geheel. Dan geef je veel meer lading aan de waarde van de omgeving.” Vol overtuiging schetst hij wat hij zijn ‘wereldbeeld’ noemt: “We moeten een gezamenlijk beeld hebben van wat we willen bereiken en waarop we willen inzetten. Dan kunnen we de juiste keuzes maken voor de lange termijn.”

“We moeten grote vraagstukken, zoals duurzaamheid, energie
en biodiversiteit, bovenaan zetten. Als we dat doen gaan we écht denken vanuit het grotere geheel. Dan geef je veel meer lading aan de waarde van de omgeving”

Arnoud HulshuisEmbedded video's: Fenom1aalTV, ReintenInfra B.V.