Regio Food Valley is een samenwerkingsverband van de Utrechtse gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal en de Gelderse gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. De provincies zijn beide nauw betrokken.

De daad bij het woord

Binnen de Regio Food Valley werken de aangesloten gemeenten nauw samen met OddV en de provincies Gelderland en Utrecht. Ook de Omgevingswet staat op het programma.

Woord en daad

Om ons goed voor te bereiden op de Omgevingswet slaan we in de Food Valley met alle projectleiders Omgevingswet de handen ineen. Naast de gemeenten zijn ook het waterschap, de VGGM, beide provincies en collega-omgevingsdienst Regio Utrecht aangesloten. Regelmatig overleggen we met elkaar. Tegelijk werken we samen in deelprojecten, want we voegen graag de daad bij het woord.


Praktijkproef DSO

De Omgevingswet stelt ons voor forse ICT-uitdagingen. We moeten en willen samenwerken, informatie delen en van elkaar leren. Onze gemeenschappelijke opgave is de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). OddV heeft een praktijkproef gepland om te kijken of de koppeling met DSO werkt (meer daarover lees je in de Kennisbank van de rubriek Omgevingswát?). De Vallei-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen kunnen daarbij aanhaken. En natuurlijk delen we onze ervaringen graag met al onze partners in de Food Valley.


Samen wijzer

Ondertussen kijken we ook of en hoe we gezamenlijk kunnen optrekken voor scholing. Dat kan allerlei voordelen met zich meebrengen: meer kwaliteit voor hetzelfde geld, meer scholingslocaties en meer kruisbestuiving in de ‘klasjes’. Door verschillende organisaties bijeen te brengen in dezelfde klasjes, kunnen we immers onderling kennis uitwisselen. Zo worden we samen wijzer.


Betere dienstverlening

Allemaal zetten we ons in voor een betere dienstverlening. Binnen de Gelderse Vallei werken we daarom gezamenlijk aan een snelserviceformule (een verslag van de stand van zaken vind je in de rubriek Ter inspiratie). Het moge duidelijk zijn: we weten elkaar steeds beter te vinden.

"De Omgevingswet stelt ons voor forse ICT-uitdagingen. We moeten en willen samenwerken, informatie delen en van elkaar leren.

Onze gemeenschappelijke opgave is de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet."