Algemene kennisbank

Energie

Ecologie

Milieu


Bouw

Externe veiligheid

Bodem

Geluid

Er verandert veel met de komst van de Omgevingswet, maar wat? Daarover gaat deze rubriek. Door feiten en weetjes te verzamelen bouwen we aan een Omgevingswet-kennisbank.


In Omgevingswát? staat een aantal vaste onderwerpen: bouw, milieu en vijf specialistische taken, namelijk ecologie, externe veiligheid, bodem, energie en geluid. Onder de noemer ‘Algemene kennisbank’ vind je feiten en weetjes die deze onderwerpen overstijgen.