De Woningstichting loopt vooruit en OddV loopt mee

“Zo krijgen we inzicht in elkaars belangen en processen.”

Tot onze vaste klanten rekenen we niet alleen commerciële bedrijven als architectenbureaus en projectontwikkelaars. Ook woningcorporaties horen erbij. De Woningstichting in Wageningen is er daar een van. Deze corporatie verhuurt, bouwt en verbouwt woningen. Zo komen ze in contact met de gemeente en met OddV. En zo gingen we samen een pilot aan.


Bezoek

Met een collega van de gemeente Wageningen brachten we er onlangs een bezoek. We spraken met Ronald van der Haas, projectleider Nieuwbouw, over dienstverlening volgens de aanstaande Omgevingswet. Ook de Woningstichting bereidt zich daarop voor. In ons gesprek kwam nog een andere aanstaande wet ter sprake: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vooral deze wet brengt voor de woningcorporatie veel veranderingen met zich mee. Daar wilden we meer van weten. Ronald bracht ons daarom in contact met Leo Hageraats, projectopzichter Nieuwbouw van de Woningstichting.


Pilot

Leo vertelde ons over hun pilot met de bouw van basisschool De Bijenkorf. In plaats van de Wkb af te wachten, wilde de Woningstichting er bij dit bouwproject vast mee werken. Dat wilden wij ook wel. We besloten tot een samenwerking om gezamenlijk te testen hoe de wet werkt in de praktijk. Vóór de bouw was er overleg met OddV-vergunningverlener Henk Arink. Tijdens de bouw was bouwkundig toezichthouder Sebastiaan Snijder voortdurend betrokken.

Leo Hageraats en Sebastiaan Snijder:
“Transparant samenwerken past natuurlijk helemaal binnen de gedachte van de Omgevingswet.”

Eigen verantwoordelijkheid

De Wkb legt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit primair bij de bouwer. De opdrachtgever had dan ook speciaal voor dit project een ‘kwaliteitsborger’ ingeschakeld. Deze kon worden gefinancierd door de leges-korting die OddV verleende. Een kwestie van wederzijds belang.


Transparante samenwerking

In elke stap van het bouwproces kreeg OddV-toezichthouder Sebastiaan Snijder inzage in alle informatie en communicatie. Door zo transparant samen te werken kon het moment van toetsing verschuiven: van toetsing vooraf naar toetsing achteraf. “Zo werken past natuurlijk helemaal binnen de gedachte van de Omgevingswet”, stellen projectopzichter Hageraats en toezichthouder Snijder tevreden vast.


Vooruit

Inmiddels is het project opgeleverd, zoals de foto laat zien. Leo Hageraats: “Het is fijn dat OddV met ons heeft meegedacht, meegewerkt en meegelopen. Zo hebben we inzicht gekregen in elkaars belangen en processen.” De pilot heeft ons allemaal veel gebracht. Bij toekomstige nieuwbouwprojecten - én wanneer de Wkb en de Omgevingswet eenmaal echt zijn ingevoerd - kunnen we met alle nieuw verworven wijsheid ons voordeel doen.