Violet Klaver | adviseur kwaliteit en werkprocessen

“Dienstverlening is het toverwoord van de Omgevingswet”

Als ik aan de Omgevingswet denk, denk ik vooral: eindelijk! En gaan mijn handen jeuken. De wet is vooral een antwoord op veranderingen die al jaren in de samenleving zichtbaar zijn. Voor ons is het een extra stimulans en stok achter de deur om met deze veranderingen aan de slag te gaan.

Plannen

Inwoners en bedrijven zijn mondiger. Ze willen meer betrokken worden bij plannen voor en in hun omgeving. Ook hebben ze zelf plannen. Daarvoor willen ze duidelijke en begrijpelijke regels. Een overheid die met hen meedenkt over hoe ze hun plannen kunnen realiseren. Een snel en transparant proces.


Toverwoord

Dienstverlening is het toverwoord van de Omgevingswet. Ik vind het mooi dat ik vanuit de OddV-projectgroep Omgevingswet mee mag helpen om onze dienstverlening, samen met onze interne werkprocessen, aan te pakken. Het zou zo mooi zijn als we eenvoudige aanvragen snel kunnen afhandelen. Als we daardoor ruimte scheppen om mee te denken in de ingewikkeldere gevallen. Als klanten blij worden van onze producten en diensten.


Webwinkel

Onze wensen en ambities zijn helder. We zijn een eind op weg om ze te verwezenlijken, maar… we zijn er nog niet. Er is nog veel werk nodig en we moeten onderzoeken wat nodig en haalbaar is. Een webwinkel zullen we nooit worden en dat ambiëren we ook niet. Wel moeten we nadenken over wat voor een organisatie we willen zijn. Over hoe we willen omgaan met onze klanten. Dat begint met naar buiten treden en in gesprek gaan met de klant. Hoe dat werkt in de praktijk, lees je in de rubriek Klant aan het woord. In Ter inspiratie lees je hoe ver we zijn met de ontwikkeling van een snelserviceformule. Verder legden we ons oor te luisteren in Ede en lieten we ons oog vallen op de Food Valley. Overal werken collega’s hard aan de voorbereiding op de Omgevingswet, ook bij OddV.

Eén ding is zeker: het is tijd voor verandering! En ik ben er klaar voor.