Werkgroep Voortraject Vergunningen denkt over de eigen grenzen heen

Jan Gringhuis | senior vergunningverlener
Henk Arink | senior vergunningverlener

Hoe werken Omgevingsdienst de Vallei, gemeenten en andere ketenpartners straks samen onder de Omgevings­wet bij het voortraject van vergunningen? Waar komen de aanvragen binnen? En wie heeft welke verantwoorde­lijkheid? Senior vergunning­verleners Jan Gringhuis (OddV-locatie Nijkerk) en Henk Arink (OddV-locatie Ede) zijn lid van de werkgroep Voortraject Vergunningen, en vertellen in dit artikel over de stand van zaken.

Gezamenlijk zaken oppakken Er zijn ondertussen al meerdere bijeenkomsten geweest van de werkgroep. Voor een van de sessies had elke partnergemeente een presentatie voorbereid, om aan te geven waar ze nu staan op het gebied van vooroverleg en waar ze naartoe willen. Ook was er aandacht voor participatie bij het vooroverleg. “Hoe betrek je de brandweer erbij? En het waterschap?” geeft Jan als voorbeeld. “Over het ketentraject is het nog wat minder gegaan.” In oktober had de werkgroep weer een bijeenkomst staan. “Een algemene conclusie die we toen hebben getrokken, is dat qua vooroverleg alles blijft gaan zoals het nu gaat. Maar tegelijkertijd moet de gemeente wel veel meer integraal overleg voeren, en dus niet alleen op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling,” aldus Jan. Volgend jaar januari komt de werkgroep weer bijeen. “Dan gaan gemeenten aangeven hoe zij het vooroverleg gaan oppakken.” Henk en Jan kijken tot nu toe positief terug op de overleggen van de werkgroep. “Die zijn in goede sfeer gevoerd,” vindt Henk. “We doen het echt samen. Ook de contacten die ik met Ede heb zijn goed. Dat is plezierig.” Jan merkt op dat er een goede bereidheid van de gemeenten is om over de eigen grenzen heen te denken. “Om te kijken of we zaken gezamenlijk kunnen oppakken. Dat zou voor de werkwijze van OddV ook prettig zijn.” Alle aanvragen op dezelfde plek Een aanpak die voor de omgevings­dienst efficiënt zou werken, is als alle aanvragen in de toekomst op dezelfde plek binnenkomen. In Nijkerk is dat op dit moment al het geval: alle aan­vragen komen daar binnen via Omgevingsloket Online (OLO). “En ik stuur de aanvragen door die door de gemeente moeten worden opgepakt,” zegt Jan. “Dat doen we nu al een jaar of drie zo, en dat gaat in 99 procent van de gevallen goed.” In Ede komen aan­vragen niet op dezelfde plek binnen, vertelt Henk. “Sommige zaken moeten nu worden aangevraagd via de website van de gemeente, en andere via OLO. Maar we zijn met de gemeente al wel aan het kijken of we daar iets slims voor kunnen bedenken. Ede gaat ook steeds meer Wave gebruiken, net als OddV. Dat is een groot voordeel. En dan zou het dus helemaal handig zijn als alles op dezelfde plek binnenkomt.” Zowel Henk als Jan hopen dat in de toekomst alle aanvragen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te vinden zijn. “Er is ons veel aan gelegen om ook aanvragen voor een voor­­­overleg via het DSO binnen te krijgen,” zegt Henk. “Die een-postbusgedachte is het meest praktisch.” Een probleem daarbij is dat het DSO daar momenteel nog niet op in is gericht. “Iemand kan een aan­vraag doen voor een vergunning, en komt dan pas op het eind een kleine button tegen dat je op vooroverleg kunt klikken. Dat is niet bepaald duidelijk, want dat moet meteen aan het begin.” Verwoording en verantwoordelijkheid Voor OddV gaat er eigenlijk niet zo veel veranderen bij het voortraject van vergunningen, denken Henk en Jan. Want, zegt laatstgenoemde: “Het is de bedoeling van elke gemeente om beleidsneutraal over te gaan.” Grote veranderingen blijven daardoor in elk geval in eerste instantie uit. “De omgevingstafel is voor voortrajecten weliswaar een grote verandering, maar dat ligt vooral bij de afdelingen ruimtelijke ontwikkeling van de gemeenten. Al kunnen wij daar vanuit de omgevings­­dienst natuurlijk wel specialismen inbrengen,” aldus Henk. Uiteindelijk is “95 procent” oude wijn in nieuwe zakken, stellen Henk en Jan. “Er wordt nieuw gestructureerd. Maar met uitzondering van de uitgebreide procedure blijft inhoudelijk veel hetzelfde,” zegt Henk. Hij licht toe dat straks bij de uitgebreide procedure veel zaken al in het vooroverleg worden afgehandeld, zodat bij de definitieve aanvraag de termijnen gehaald kunnen worden. In totaal blijven de tijden dan ook meestal hetzelfde. “Al kun je natuurlijk altijd een hei­kneuter hebben die een aanvraag zonder vooroverleg indient. Dan moet je met de gemeente afstemmen hoe je daarmee omgaat.” Volgens Jan wordt het nog wel goed uitzoeken welke plannen onder de verantwoordelijkheid van OddV vallen en wat bij de gemeente hoort. “Ook moeten we nog naar de verwoording kijken: wordt het bijvoorbeeld iets als ‘kruimelgeval in oude zin’? Daar moeten we met de partners over in gesprek blijven.” Vruchten plukken In de verbinding met de gemeenten beschikt de omgevingsdienst volgens Henk en Jan over een groot voordeel: letterlijk korte lijntjes. OddV heeft filialen bij de partner­gemeenten, in plaats van een aparte centrale locatie. “En onder de Omgevingswet wordt het belang van die filialen alleen maar groter,” aldus Jan. Volgens Henk mag de omgevings­­dienst “echt blij” zijn met alle vestigingen. “Van die korte lijntjes kunnen we echt de vruchten plukken.”

Jan Gringhuis | senior vergunningverlener
“Er is goede bereidheid van de gemeenten om over de eigen grenzen heen te denken”
Henk Arink | senior vergunningverlener
“Er is ons veel aan gelegen om ook aanvragen voor een vooroverleg via het DSO binnen te krijgen”

Werkwijze vooroverleg gevisualiseerd

Omgevingsdienst de Vallei heeft een visual gemaakt om te laten zien hoe het voor­overlegproces er onder de Omgevings­­wet uit komt te zien. Deze visual is in het oktoberoverleg besproken door de werk­groep. Na het indienen van het vooroverleg komt er een moment dat de verdelingskeus wordt gemaakt of het dossier behandeld wordt door de gemeente of door de omgevingsdienst. Het DSO maakt daarvoor straks een voorselectie op basis van de aan­gevraagde activiteiten. “Wel is het zo dat uiteindelijk elke gemeente zelf de keus maakt hoe en waar de vooroverleg­plannen worden verdeeld,” geeft Jan aan. “Nijkerk heeft bijvoorbeeld al aangegeven door te willen gaan met de huidige werkwijze.”