Anne-Hester Hettema | adviseur Beleid en Bedrijfsvoering

Wij werken hard om onze zaakjes op orde te hebben en klaar te zijn voor de Omgevingswet!

Het was nog even spannend, de afgelopen weken. Zou de Omgevingswet wel of niet weer worden uitgesteld? Velen verwachtten van wel. Maar minister Ollongren liet aan de Eerste en Tweede Kamer weten dat de ingangs­datum van 1 juli 2022 nog steeds staat. Alweer uitstellen zou ook een boel gezichts­verlies betekenen. Als de formatie straks rond is (en ik zeg als), dan wacht de nieuwe minister de schone taak om slecht nieuws te brengen. Voor de gemeenten is een inwerkingtreding halver­wege het jaar namelijk buiten­gewoon ongunstig. En ook voor ons als omgevings­dienst is het onhandig. We gaan het zien. Wij werken in ieder geval hard om onze zaakjes op orde te hebben en klaar te zijn voor de Omgevingswet!

Bespaartips bij de Omgevingswet Als adviseur Beleid en Bedrijfsvoering ben ik sinds mei 2021 aangesloten bij de werk­groep Omgevingswet. Om die reden werd me gevraagd om het voorwoord voor deze Ruimte te schrijven. Bucketlist, check. Sinds ik ben aangeschoven bij de werkgroep, ben ik druk bezig met de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Even tussen ons: mocht je nog grootse verbouwings­plannen hebben, doe dan een aanvraag vóór de Omgevingswet in werking treedt. Daar bespaar je jezelf mooi de kosten van een kwaliteitsborger mee. Wil je liever een schuurtje bouwen in de voor­tuin of een dakkapel op je woonwagen, wacht dan juist weer totdat de Omgevings­wet wél in werking is getreden. Dan bespaar je jezelf weer wat leges en/of zijn er minder regels waar je aan hoeft te voldoen. (Zo, ben jij even blij dat je de Ruimte aan het lezen bent. Kun je deze dikke tips gelijk mooi in je zak steken!) Wil je trouwens meer lezen over de Wkb? In deze Ruimte lees je een interview met René Guldemond en Robert van Rheenen, waarin ze vertellen over de werkgroep Wkb vanuit de VTH-agenda. Wel of geen leges bij milieuvergunningen? Een ander groot item waar ik me mee bezighoud, is of de gemeenten onder de Omgevingswet weer leges willen gaan heffen over aanvragen voor milieuvergunningen (straks: vergunning voor een milieu­belastende activiteit). Samen met Violet Klaver probeer ik er in ieder geval voor te zorgen dat al onze partners dezelfde beslissing gaan nemen om het zo over­zichtelijk mogelijk te houden. Ook een hele uitdaging, maar deze bezigheid heeft helaas nog niet in dikke tips geresulteerd. Mocht dat alsnog gebeuren, dan zijn jullie uiteraard de eersten die het horen! Herkenbare productnamen De Omgevingswet is een dermate grote verandering dat we afscheid moeten gaan nemen van een aantal zaken. We moeten ‘het bekende’ gaan loslaten. Zo heten een paar van onze producten nu nog ‘Melding mobiel breken’, ‘Beoordeling MER’, ‘Beoor­deling melding besluit bodemkwaliteit’ en ‘Juridische handhaving permanente bewoning’. Aan mij straks de taak om onze producten herkenbare namen te geven die aansluiten bij de Omgevingswet. Wat vinden jullie van ‘Lekker knallen’ (vuurwerk) of ‘Buisleiding-komt-zo’ (gevaarlijke stoffen)? Of schrijven jullie liever uren weg onder ‘Ik vertrek’ (verlof)? Ik moet er nog even goed over nadenken. Misschien geeft deze editie van Ruimte me meer inspiratie. Dit lees je in Ruimte In deze twaalfde editie van Ruimte komen, net als in de vorige uitgave, weer diverse thema’s aan bod uit de regionale VTH-agenda. Onder andere de Wkb-werkgroep, zoals je net al las. Verder vertellen OddV-collega’s Henk Arink en Jan Gringhuis over de ontwikkelingen bij de werkgroep vooroverleg. De uitkomsten van de werk­groep Bouwen en Ruimtelijke Ontwikke­ling waren al snel duidelijk. Omdat we hierover verder weinig kunnen toelichten, vertellen in plaats daarvan Wilma Drost en Wesley Scheffer van de gemeente Ede over de samenwerking in de Regio Foodvalley bij de voorbereidingen op het omgevingsplan. Ik wens je veel leesplezier!