WEBINARS

Participatie rond natuur, landschap en milieu binnen de Omgevingswet

image

Wat betekent de Omgevingswet voor natuur- en milieuorganisaties?

image

De natuurinclusieve stad

image

OEFENCASUSSEN

Warmteleiding onder een rivier door

image

Glastuinbouw

image

Lozingen oppervlaktewater

image