Violet Klaver | adviseur Kwaliteit en werkprocessen

regionale VTH-agenda
”De eerste positieve effecten van de samenwerking zijn zelfs al zichtbaar”

Kozich Photography

“We nemen jullie mee in wat er speelt bij de regionale VTH-agenda en hoe we tot een goede voorbereiding op de Omgevingswet komen”

Als de Omgevingswet volgend jaar in werking treedt, moet Omgevingsdienst de Vallei hier klaar voor zijn. Het is dus belangrijk dat we op tijd weten wat de impact van de Omgevingswet is op de vergunningverlening, toezicht en hand­having. Dit kunnen we niet alleen. Voor de uitvoering zijn we immers voor een groot deel afhankelijk van lokale beleidskeuzes en onder­linge werk­afspraken. Wat worden de regels en kaders? Hoe moeten we dit toepassen in de praktijk? Hoe gaan we samenwerken? Allemaal vragen die we niet zelf en niet alleen kunnen beantwoorden. Regionale VTH-agenda van start Begin dit jaar zijn we gestart met de regionale VTH-agenda. Een project waarin we samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners als de provincie, het waterschap en de veiligheidsregio kijken naar de impact van de Omgevingswet op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo kunnen we op tijd onze processen inrichten op de komst van de Omgevingswet en goede werkafspraken maken over de uitvoering. Daarnaast hopen we dat regionale samenwerking, waar mogelijk, ook leidt tot afstemming op het gebied van beleids­keuzes. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de VTH-taakuitvoering, maar ook voor de burgers en bedrijven die te maken krijgen met een gelijker speelveld in de regio. 13 werkgroepen OddV neemt de regie op zich voor dit project, maar we delen de verantwoordelijk­heid voor het resultaat met onze gemeentelijke partners. Het project wordt daarom aangestuurd door een regiegroep, waarin alle Valleigemeenten vertegen­woordigd zijn. Het project bestaat uit 13 thema’s die uitgewerkt worden in werkgroepen, begeleid door een trekker vanuit OddV en waarin zowel de omgevingsdienst, gemeenten als ketenpartners vertegenwoordigd zijn.

De thema’s zijn: • Milieu - Bodem • Milieu - Lucht/Geur • Milieu - Geluid • Milieu - Externe Veiligheid • Milieu - Ecologie • Participatie • Voortraject vergunningen • RO / Bouwen • Bruidsschat • Leges • Bestuurlijk • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen • DSO Eerste positieve effecten Na wat vertraging in de opstartfase, waarbij het toch soms een uitdaging bleek te zijn om werkgroepen te vullen en agenda’s op elkaar af te stemmen, zijn inmiddels alle werk­groepen gestart en goed onderweg. Dat is fijn! De eerste positieve effecten van de samenwerking zijn zelfs al zichtbaar, en ook tussen werkgroepen onderling ontstaat afstemming. De regionale VTH-agenda heeft zelfs positieve effecten gehad op de samen­werking op andere thema’s. Zo is er in de regio ook afstemming tussen gemeenten ontstaan op het gebied van toepasbare regels en het Omgevingsplan. In Ruimte gaan we de komende tijd de VTH-agenda volgen. We nemen jullie mee in wat er speelt en hoe we tot een goede voor­bereiding op de Omgevingswet komen. Deze editie zoomen we in op de milieuthema’s. Bij veel van deze milieu­thema’s hebben we niet alleen de gemeenten nodig voor het bepalen van het beleid en het toetsingskader, maar hebben de gemeenten ook óns nodig. Voor veel van onze opdrachtgevers is OddV immers de milieu-expert. Dit maakt de thema’s dynamisch en een goede samen­werking belangrijk. Bij sommige thema’s was er al sprake van samenwerking voorafgaand aan de regionale VTH-agenda, maar voor andere onderwerpen is het nieuw en vormt de regionale VTH-agenda de start van kennis­making en samenwerking. In deze Ruimte komen OddV-collega’s aan het woord over de milieuthema’s van de VTH-agenda. Zo vertelt Remi Verburg over de stand van zaken bij het thema Bodem. Rob Reerink licht het thema Geluid toe, en Moniek Vesseur en Wendy Zwierenberg vertellen over de werkgroep Ecologie. Marijke Bijl geeft een update over Externe Veiligheid, en Tot slot kun je in het interview met Lieke Egbers lezen hoe het ervoor staat bij de werkgroep Lucht/Geur. Lees snel verder om te ontdekken hoe het de werkgroepen vergaat en waar ze mee bezig zijn!