OddV bereidt zich verder voor op de Omgevings­­wet

archieffoto

Esther Lucas “Het Valleiwerken past in de bedoeling van de Omgevings­wet”

Of de Omgevingswet nu wel of niet ingaat op 1 januari 2022: dit jaar wordt voor OddV een jaar vol verdere voorbereiding op de aanstaande wet. Directeur Henk-Jan Baakman en programma­manager Esther Lucas vertellen over het versnellen van de dienstverlening, de uitdagingen door corona en het verband tussen Valleiwerken en de Omgevingswet.

Anders denken en handelen

De grootste stelselwijziging die je je kunt voorstellen: zo noemt Henk-Jan de aanstaande Omgevingswet. “Niet alleen op juridisch gebied verandert er veel, maar ook in de verhouding tot initiatief­nemers. ‘Even wat juristen op cursus sturen’ gaat niet op om al die veranderingen geïmplementeerd te krijgen. Het vereist een andere manier van denken en handelen. En dat kan best lastig zijn als je jaren- of misschien zelfs decennia­lang op een bepaalde manier hebt gewerkt.” Toch hoeft OddV hierbij allerminst op nul te beginnen. “Het Valleiwerken sluit goed aan op de Omgevingswet,” stelt Esther. Deze koers werd enkele jaren geleden al geïntroduceerd. Professioneel, in verbinding en diens­tverlenend: “Daarmee past het Valleiwerken in de bedoeling van de Omgevingswet.”

Dienstverlening versnellen

­Om die bedoeling te vertalen naar de praktijk, is er dit jaar genoeg te doen ter voorbereiding op de Omgevings­wet. Thema’s als de VTH-agenda, opleidingen voor medewerkers, aansluiting op het DSO en alles organisatorisch sluitend krijgen staan hierbij op de agenda, vertelt Esther. Hierbij komen eveneens projecten aan bod die OddV al wilde aanpakken, ook als de Omgevingswet er niet zou zijn. Bijvoorbeeld het versnellen van de dienstverlening. “Dat onderwerp wilden we sowieso verder brengen, en dat gaat ook verder dan ‘alleen’ de implementatie van de Omgevingswet,” zegt Esther. “Die beweging is al in gang gezet en die is niet meer te stoppen, uitstel van de Omgevingswet of niet,” vult Henk-Jan aan.

Van beleid naar praktijk

In de voorbereidingen is de samen­werking met de vijf partner­gemeenten belangrijk. “Bij de gemeenten begint het allemaal met beleid, maar nu moet het concreter worden. De partners willen weten: hoe gaan we het precies doen in de praktijk? Daarbij willen we als OddV sturing geven door de VTH-agenda en ervoor zorgen dat gemeenten onze kennis mee kunnen nemen,” vertelt Esther. “Onze expertise is van belang bij alle initiatieven die niet voldoen aan het ruimtelijk beleid,” zegt Henk-Jan. “Dat is nu ook al zo, maar voor de Omgevingswet worden daar met onze partners nieuwe afspraken over gemaakt.”

Henk-Jan Baakman “Uiteindelijk moet je ook gewoon gaan dóen, je kunt niet eeuwig blijven voorbereiden”

Henk-Jan Baakman “Onze expertise is van belang bij alle initiatieven die niet voldoen aan het ruimtelijk beleid”

Online voorbereiden

Door de val van het kabinet op 15 januari is nog niet duidelijk of de Omgevingswet wel op 1 januari 2022 in kan gaan. Wat als de wet inderdaad wordt uitgesteld? “Het wordt dan lastig om het vuurtje brandend te houden,” zegt Henk-Jan. Maar ook als de Omgevings­wet op 1 januari 2022 wél ingaat, zijn er nog genoeg uitdagingen. “Corona maakt de voorbereidingen lastig,” vindt Esther. “Sommige zaken zijn via Teams prima te regelen: werkafspraken maken, feitelijke dingen afstemmen.” Maar de rest? Dat is volgens haar best moeilijk. “Het is belangrijk dat iedereen tijd maakt om zich in te lezen, en om de opleiding te volgen. Maar collega’s zijn al druk genoeg om het gewone werk geregeld te krijgen, dat ook gewoon door moet gaan. En online aan de slag gaan met de gedragsverandering die ook bij de Omgevingswet hoort? Dat is helemaal lastig.” Henk-Jan noemt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) als een ander aandachtspunt. De wet is gekoppeld aan de ingangsdatum van de Omgevingswet en zou dus ook op 1 januari 2022 ingaan. “Maar nog niet alles is geregeld. Het toetsen op het Bouwbesluit moet door de markt gedaan gaan worden, maar die partijen zijn er niet. Dan bestaat het risico dat de bouw stil komt te liggen. Daarnaast krijgen gemeenten - en daardoor OddV - na het ingaan van de Wkb geen geld meer voor taken die ze wel moeten uitvoeren. Dat zijn knelpunten waar ik me zorgen over maak. Dat moet dit jaar wel geregeld worden.”

Kleine stapjes

Ondanks de uitdagingen hebben Esther en Henk-Jan er vertrouwen in dat OddV goed voorbereid is op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Uiteindelijk moet je ook gewoon gaan dóen, stelt Henk-Jan. “Je kunt niet eeuwig blijven voorbereiden. Als de grootste angels er maar uit zijn gehaald. De rest komt vanzelf als de Omgevingswet is ingegaan.” En hoe je als collega echt aan de slag gaat met de Omgevingswet? Dat kan volgens Esther op een geleidelijke manier. “Ga uit van je eigen werkzaamheden. Wat moet jíj weten over de Omgevings­wet? Neem kleine stapjes, dan kom je uiteindelijk ook waar je moet zijn.”