3.
Wie haalt het weg?

Als duidelijk is dat het asbestmateriaal weg moet, dan bent u daarvoor als eigenaar verantwoordelijk. U moet zorgen voor een veilige situatie. De vraag is dan of u het asbestdak wel of niet zelf mag verwijderen. In beide gevallen moet u vooraf melding doen bij uw gemeente.