Valleilab
experimenteert
met

formule snelservice

Nou, daar hadden we allemaal wel oren naar: een snelserviceformule ontwikkelen met de vijf Vallei-gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en OddV. Juist zo’n samenwerking van regiopartners en omgevingsdienst is in Nederland uniek. De VNG is enthousiast en wil graag samenwerken.

Wat voorafging

Het fenomeen snelserviceformule kenden we al van de VNG, waar Hanneke Kunst zulke formules heeft ontwikkeld. In Wageningen raakte Jolanda van Wijk, verantwoordelijk voor de dienstverlening binnen de Omgevingswet in die gemeente, erdoor geïnspireerd. Zij vroeg Esther Lucas, OddV-projectleider Omgevingswet, of OddV belangstelling zou hebben voor de ontwikkeling van zo’n snelserviceformule. Esther omarmde het idee gelijk en stelde voor de partners en VNG te betrekken.


Een prachtige kans

Eind augustus kwamen we bijeen met alle leden van ons Opdrachtgeversoverleg plus al onze projectleiders Omgevingswet. Eerder hadden we al besloten voor de invoering van de Omgevingswet samen op te trekken, waar het zinvol is. In de gezamenlijke ontwikkeling van een snelserviceformule zagen en zien we een prachtige kans om onze samenwerking in praktijk te brengen. Én een prachtige kans om onze klanten te bedienen, want dat laatste is natuurlijk de bedoeling: een snelserviceformule met een simpel aanbod van producten en de snelle levering daarvan aan onze klanten.


Snelle toetsing

Via een online platform is zo’n snelserviceformule geschikt voor een snelle, eenvoudige aanvraag of melding, zoals voor een dakkapel, een kapvergunning, erfafscheidingen en vrijstaande gebouwen als een tuinhuis of schuur. Net als bij BLITTS in Zaanstad gaat het dus om standaardproducten of veel voorkomende diensten.


Wat maakt zo’n formule nou snel? Er zijn drie opties:

  • de aanvragen en meldingen worden geautomatiseerd getoetst;
  • de aanvrager/melder kan tijdens het proces van aanvragen/melden zelf toetsen;
  • het gaat om een ‘lichte’ vergunning.


Als er snel kan worden getoetst, kan er snel een uitslag komen. Aanvragers/melders weten dan gelijk waar ze aan toe zijn.

‘Happy flow’

Voordat de snelserviceformule er is, vloeit er nog wel wat water door onze rivieren, sprengen en beken. De snelservice moet natuurlijk helemaal kloppen en doen waarvoor ‘ie bedoeld is: het onze klanten zó gemakkelijk maken dat ze er blij van worden. De ‘happy flow’ noemen we dat. Om de snelservice helemaal kloppend te maken, betrekken we de mensen die verstand hebben van de praktijk: beleidsmakers en juristen, ict-adviseurs, dienst- en vergunningverleners. Mensen die onze klanten voor ogen hebben en weten wat hen ‘happy’ maakt.


Experimenteren en testen

Eind november gaan we een dag lang experimenteren in ons Valleilab. VNG’s Hanneke Kunst wil dat lab graag samen met ons vormgeven. Eerst maken we van de snelserviceformule een papieren versie en daarna gaan we die testen bij klanten. Aan het eind van onze labdag presenteren we de conceptversie aan onze managers en bestuurders. Vervolgens maken we een projectplan voor onze gemeentelijke colleges. En dán… gaan we de snelservice echt maken.


Geest

Met de ontwikkeling van de snelserviceformule werken we al helemaal in de geest van de Omgevingswet. Die is immers gericht op de vertaling van beleid naar toepasbare regels en op de ontsluiting van die regels in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Zo lopen we op de omgevingswet alvast vooruit en kunnen we samen werken, ervaren en dus leren. En daar worden wij nou ‘happy’ van.