Esther Lucas | projectleider

"Het kastje en de muur worden één procedure,
één loket en één wet"

Ruimte. Dat is de naam die we ons nieuwe online magazine over de Omgevingswet hebben gegeven. Vanaf deze eerste editie brengt Omgevingsdienst De Vallei (OddV) het magazine elke zes weken uit. Zo willen we je informeren over het traject dat we afleggen richting ons einddoel: de succesvolle invoering van de nieuwe omgevingswet vanaf 1 januari 2021.

Relatie

Vanwaar Ruimte? Bijna synoniem met omgeving ligt ‘ruimte’ natuurlijk voor de hand. Maar ruimte staat voor veel meer. Om te beginnen luidt het motto van de Omgevingswet: “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit”. Dat soort ruimte staat voor een nieuwe relatie van overheden met burgers en bedrijven. Een vertrouwensrelatie die uitgaat van ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Een relatie waarin burgers en bedrijven niet langer lopen van het kastje naar een muur van regels en voorschriften, geboden en verboden.


Ruimte

Het kastje en de muur worden vervangen door één procedure, één loket en één wet, gebaseerd op inzichtelijkheid en gebruiksgemak. En de relatie wordt dus een vertrouwensrelatie die ruimte geeft. Ruimte aan verschillen en dus ruimte voor maatwerk. Ruimte aan innovaties en dus ruimte voor initiatief. Een ruimte waar overheden en burgers en bedrijven elkaar ontmoeten met een open blik en een uitgestoken hand. Zo maken we van onze Vallei, van de provincie Gelderland, zelfs van heel Nederland, een ruimte waar we samen gezond en veilig leven, wonen en werken.


Podium

Behalve informatie biedt Ruimte ook een podium. In de rubriek In portefeuille beantwoordt wethouder Willemien Vreugdenhil van Ede vijf vragen over de Omgevingswet. Ook onze klanten treden voor het voetlicht. Deze keer vertelt een ondernemer wat hij vond van de inspectie die hij kreeg.


Platform

Ruimte is ook een platform waar we kennis delen en elkaar inspireren. In dit eerste nummer laat Zaanstad je zien hoe het de BLITTS maakt en lees je hoe we in De Vallei van plan zijn dat ook te doen. De rubriek Het ogenblik van geeft je een kijkje in de keuken van een OddV-collega. In Ondertussen bij speuren we naar nieuws elders. Zo ontdekten we gamende directeuren bij de Gelderse Omgevingsdiensten. Serieus.


En jij, lezer van Ruimte? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met de Omgevingswet. Lees eerst Ruimte #1 en dan ontdek je vanzelf hoe je je verhalen met ons deelt. Je bent daartoe van harte uitgenodigd.