Vijf vragen

aan Willemien Vreugdenhil, coördinerend wethouder implementatie omgevingswet gemeente Ede

1.
Wat zijn de belangrijkste vraagstukken over ruimtelijke ordening in je portefeuille? 

Die vraagstukken over ruimtelijke ordening zie je in het plaatje hieronder. De roze-gerande cirkels staan voor de grootste grondvreters van de gemeente Ede. Op elk van die roze cirkels staat als het ware spanning, omdat deze ruimtevreters allemaal azen op dezelfde ruimte of grond.  Vanwegede omgevingswet wordt de integrale belangenafweging tussen die ruimtelijke vreters steeds belangrijker. 


In de groene bollen staan onze opgaven. Die stellen ons voor belangrijke vragen. Wat willen we waar? Hoe willen we dat de gemeente Ede er uit gaat zien? Wat willen we beschermen en waaraan geven we ruimte? In de gemeenten Ede is de omgevingskwaliteit daarbij leidend. De schoonheid van ons gebied willen we behouden!

2.
Wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren?

In januari van dit jaar heeft de gemeenteraad van Ede de Startnotitie implementatie omgevingswet vastgesteld. Deze notitie is gemaakt in een unieke samenwerking tussen college, raad en ambtelijke organisatie. Immers, allemaal moeten we leren wat de komst van de omgevingswet betekent voor onze rollen. We proberen al in de geest van de omgevingswet te werken. Een instrumentarium dat ons daarbij helpt hebben we al ontwikkeld. Deze menukaart is daarvan een goed voorbeeld.

3.
Wat levert de omgevingswet jouw organisatie op?

We merken nu al dat het werken met de omgevingswet ons een sterke impuls geeft. Een impuls aan afdelingen om samen te werken en integraler te werken. Een impuls aan ons allemaal om echt te praten met onze inwoners en hen centraal te zetten. En een grote impuls aan college, raad en ambtelijke organisatie tot hopelijk een positieve gedragsverandering. Zo dienen we als overheid onze samenleving en zo kan de samenleving ervaren dat de democratisch gekozen overheid er voor haar welbevinden is.

4.
Wat zijn de grootste voordelen voor de burgers en bedrijven in jouw gemeent
e?

In de gemeente Ede zijn we gewend om botsende belangen af te wegen. Dat is weergegeven in de roze cirkels in het plaatje. We hebben namelijk te maken met een landelijk gebied dat heel snel verandert. Onze economie is booming en daardoor groeit de vraag naar ruimte om te wonen en werken. Dan is er nog de nabijheid van het Nationale Park De Hoge Veluwe, een van de beschermde natuurgebieden binnen het Natura 2000-netwerk. De energietransitie komt daar nog bovenop. Al die opgaven, dat zijn onze ‘groene bollen’.


De omgevingswet stimuleert ons - medewerkers, raadsleden en collegeleden - om de burgers en bedrijven centraal te zetten. Het is onze opdracht samen te leren denken in termen van omgevingskwaliteit, toekomstperspectief, gezondheid en het algemeen belang. In een aantal proeftuinen oefenen we al geruime tijd in deze geest van de omgevingswet. Daar komen bemoedigende resultaten uit.

5.
Welk advies over de invoering van de omgevingswet heb je voor collegabestuurder?

Begin NU met een team van medewerkers van verschillende afdelingen: water, grond, RO, dienstverlening, ICT, gezondheid, enzovoort. Laat dat team werken onder leiding van een inspirerende programmamanager met doorzettingsmacht en geld. Geef dit team met het GEHELE college de opdracht om in beeld te brengen wat de implementatie van de omgevingswet voor de gemeente betekent. En: ga AAN DE SLAG, buiten. Ga het UITPROBEREN. Ga het DOEN.