2.
Moet het weg?

Voor asbestdaken geldt: hoe eerder ze weg zijn, hoe beter. In weer en wind slijten de daken steeds verder. Daken in slechte, verweerde toestand moeten direct weggehaald worden.


Soms blijkt uit een asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestbedrijf dat er wel asbest zit, maar dat de situatie voor dat moment en/of voorlopig veilig is. Dan moet de eigenaar van het dak wel een asbestbeheersplan opstellen. In dat plan staan de maatregelen die de eigenaar moet nemen om de situatie veilig te houden en risico’s weg te nemen.