ASBEST
DAK ERAF

Elk asbestdak verweert na verloop van tijd. Bij die verwering komen asbestdeeltjes vrij. Deze asbestdeeltjes komen terecht in onze omgeving. Ze zijn te klein om met het blote oog te zien, maar we kunnen ze wel inademen. Dat is gevaarlijk, want asbestdeeltjes zijn kankerverwekkend. Ook vervuilen ze het milieu.


In Nederland zijn alle asbestdaken zo oud dat ze matig tot ernstig zijn verweerd. Ze vormen dus een risico voor onze gezondheid. Daarom is het nodig ze te verwijderen en/of te vervangen.


Het wetsvoorstel dat regelt dat alle asbestdaken per eind 2024 verwijderd zouden moeten zijn is door de Eerste Kamer verworpen. Dit neemt echter niet weg dat het verwijderen van asbest nog altijd de juiste keuze is. Uiteraard moet dit wel volgens de richtlijnen worden gedaan.